ANJA MYSTERY'S OPEN PARANORMAALBOEK
Copyright 2005 Stealth Design Belgium. All Rights Reserved.
Copyright 2005 Stealth Design Belgium. All Rights Reserved.
Uitleg van Rider Waite Tarotkaarten
 
Ga naar Rider Waite Grote Arcana

Ga naar staven van Rider Waite

Ga naar pentagrammen van Rider Waite

Ga naar bekers van Rider Waite
Overzicht
Overzicht
Ga naar Rider Waite Grote Arcana

Ga naar staven van Rider Waite

Ga naar pentagrammen van Rider Waite

Ga naar bekers van Rider Waite
ZWAARDEN

Aas van zwaarden
2 van zwaarden
3 van zwaarden
4 van zwaarden
5 van zwaarden
6 van zwaarden
7 van zwaarden
8 van zwaarden
9 van zwaarden
10 van zwaarden
Schildknaap van zwaarden
Ridder van zwaarden
Koningin van de zwaarden
Koning van de zwaarden
DE AAS VAN DE ZWAARDEN

Element: Lucht. Astrologische associatie: Mercurius in harmonieuze
verbinding met Mars. Kernwoorden: overwinning, moed,
besluitvaardigheid, zelfvertrouwen, kracht. Zwaarden Aas belichaamt
-net als elke andere Aas- een potentie, iets dat we in ons hebben.
Deze kaart correspondeert met onze hogere rede, ons
onderscheidingsvermogen die tot helderheid leidt. Het gaat erom een
probleem in alle facetten te doorgronden zonder het geheel uit het oog
te verliezen.


DE TWEE VAN DE ZWAARDEN

Element: Lucht. Astrologische associatie: Maan in Tweelingen.
Kernwoorden: tegenstrijdigheden, twijfel, strijd, ziekte, onbegrip.
Zwaarden Twee verwijst naar situaties die door een hardnekkige,
knagende twijfel worden gekenmerkt. Werkelijk overtuigd zijn is pas
mogelijk wanneer onze inzichten ook door onze gevoelens worden
gedragen, en kennelijk zijn we van dat laatste afgesneden.


DE DRIE VAN DE ZWAARDEN

Element: Lucht. Astrologische associatie: de Maan in conflict met
Mars. Kernwoorden: onvoorziene gevolgen, oude wonden, verdriet,
lijden, breuk. Zwaarden Drie wordt vaak erg makkelijk als een
pijnlijke ervaring gezien, vooral als liefdesverdriet. Dat zou kunnen,
maar de hoofdbetekenis van deze kaart is dat er een beslissing is
genomen die tegen het gevoel ingaat. En dat kan net zo goed een juist
als een onjuist besluit zijn geweest. Het is in ieder geval een
besluit dat met pijn in het hart is genomen.


DE VIER VAN DE ZWAARDEN

Element: Lucht. Astrologische associatie: Saturnus in het 5e of 6e
huis. Kernwoorden: teruggetrokkenheid, isolatie, treurigheid, afstand,
offer, afzien. Zwaarden Vier is de kaart van stilstand, van belemmerde
activiteit en afgedwongen rust. De betekenis van de kaart wordt vooral
duidelijk uit het beeld van een ziekte, waarnaar ze ook feitelijk zou
kunnen verwijzen.


DE VIJF VAN DE ZWAARDEN

Element: Lucht. Astrologische associatie: Mars in Schorpioen.
Kernwoorden: Phyrrhus overwinning, nederlaag, verlies, smaad, angst,
verraad. Zwaarden Vijf symboliseert op de spits gedreven conflicten,
akelige ruzies en vernederingen. Of de hatelijkheden nu van ons
uitgaan of ons worden aangedaan, de winnaar beleeft weing plezier aan
de overwinning.


DE ZES VAN DE ZWAARDEN

Element: Lucht. Astrologische associatie: Mars in het 4e huis &
Mercurius in het 9e. Kernwoorden: muizenissen, ergernis, oude angsten,
uitstel, hindernis. Zwaarden Zes toont verandering. Bij deze kaart
hangt het in hoge mate van onszelf af of de aangegeven verandering ons
nieuwsgierig maakt of juist met angst vervult. Om op de nieuwe oever
aan te komen moeten we de oude verlaten, en dat laatste kan voor
onzekerheid en angst zorgen.


DE ZEVEN VAN DE ZWAARDEN

Element: Lucht. Astrologische associatie: Mercurius als listige
bedrieger. Kernwoorden: recht halen, bedrog, heimelijkheid, afgang,
listigheid. Zwaarden Zeven toont de schaduwzijde van de Magiėr. Het
helder denkende en scherpzinnige verstand wordt hier als list,
geniepigheid en bedrog weergegeven. Deze kaart kan ook een 'er
tussenuit knijpen' symboliseren. Of we zelf schurk of slachtoffer
zijn, hangt van de omstandigheden af.


DE ACHT VAN DE ZWAARDEN

Element: Lucht. Astrologische associatie: Saturnus in het 4e huis.
Kernwoorden: krachteloosheid, stilstand, onzekerheid, machteloosheid.
Zwaarden Acht geeft aan dat we een belangrijk deel in onszelf niet tot
leven laten komen, en symboliseert remmingen of blokkades. Ze kenmerkt
een beetje de 'Ja maar...' houding. Bij alles is het enige wat tussen
ons en de dingen die we willen doen, worden of hebben in staat, ons
eigen 'maar'.


DE NEGEN VAN DE ZWAARDEN

Element: Lucht. Astrologische associatie: Saturnus in gespannen aspect
met de Maan. Kernwoorden: zelfbeschuldiging, depressie, fiasco,
vertwijfeling. Zwaarden Negen toont meestal slapeloze nachten en geeft
een toestand van bezorgdheid en terneergeslagenheid weer. Dat kan door
een slecht geweten komen, maar ook door ziekte of een pijnlijk
verlies.


DE TIEN VAN DE ZWAARDEN

Element: Lucht. Astrologische associatie: Mars in conflict met
Saturnus. Kernwoorden: ondergang, geweld, katastrofe, lijden,
vernietiging. Zwaarden Tien staat net als De Dood voor einde en
afscheid, voor het grote loslaten. Maar anders dan bij De Dood, die
een natuurlijk einde symboliseert, kan er bij Zwaarden tien sprake
zijn van een willekeurig en/of ontijdig einde. De veelheid van
zwaarden vertegenwoordigt de samengebalde kracht van het verstand dat
ergens met geweld een streep onder zet.


DE SCHILDKNAAP VAN DE ZWAARDEN

Element: Lucht. Astrologische associatie: Mars in het 3e huis met een
lastig aspect naar Mercurius. Kernwoorden: verraad, indiscretie,
conflict, strijd, discussie. Zwaarden Page -of Schildknaap- staat net
als de andere Pages voor een kans of gelegenheid die ons wordt
geboden, voor een impuls van buitenaf. Soms kan dat een verhelderende
impuls zijn, maar meestal betreft het een conflict of een strijd. De
Page kun je hier zien als waarschuwing om dingen niet onnodig te laten
escaleren.


DE RIDDER VAN DE ZWAARDEN

Element: Lucht. Astrologische associatie: Mars in verbinding met
Mercurius. Kernwoorden: bekwaamheid, moed, onverwachte doorbraak,
hulp. Zwaarden Ridder kan voor een sfeer van onenigheid zorgen, maar
de daarop volgende afkoeling kan ons helderheid verschaffen. Meestal
ervaren we Zwaarden Ridder als koele distantie, scherpe confrontaties
en/of bijtende ironie.


DE KONINGIN VAN DE ZWAARDEN

Element: Lucht. Astrologische associatie: Zon in Waterman.
Kernwoorden: voorzichtigheid, ontbering, scheiding, onvruchtbaarheid.
Zwaarden Koningin vertegenwoordigt de vrouwelijke vorm van het element
lucht. Ze staat voor verstandigheid en waakzaamheid. Ze is het symbool
om met ons verstand problemen op te lossen en zo tot hogere inzichten
te kunnen komen.


DE KONING VAN DE ZWAARDEN

Element: Lucht. Astrologische associatie: Mercurius in Tweelingen.
Kernwoorden: besluitvaardig, strijd, discussie, scherpzinnig, cynisme.
Zwaarden Koning vertegenwoordigt de mannelijke zijde van het
luchtelement. Het gaat hier om de kracht van het slimme, snelle en
gewiekste verstand. Met dit talent kunnen we dingen inzien, begrijpen,
analyseren en doorgronden. Maar wanneer er teveel nadruk op ligt
kunnen schaduwkanten, zoals koppigheid en cynische kritiek, de kop
opsteken.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
Tarot Index
Wat is tarot ?
Aleister Crowley Tarot
Rider Waite Tarot
Lenorman Tarot
Shakespeare Tarot
Verschillende legingen van de kaarten
De speelkaarten door de eeuwen heen
Uitleg van Rider Waite Tarot