ANJA MYSTERY'S OPEN PARANORMAALBOEK
Copyright 2005 Stealth Design Belgium. All Rights Reserved.
Copyright 2005 Stealth Design Belgium. All Rights Reserved.
Uitleg van Rider Waite Tarotkaarten
 
Ga naar pentagrammen van Rider Waite

Ga naar zwaarden van Rider Waite

Ga naar Rider Waite Grote Arcana

Ga naar staven van Rider Waite
Overzicht
STAVEN

Aas van staven
2 van staven
3 van staven
4 van staven
5 van staven
6 van staven
7 van staven
8 van staven
9 van staven
10 van staven
Schildknaap van staven
Ridder van staven
Koningin van de staven
Koning van de staven
DE AAS VAN DE STAVEN

Element: Vuur. Astrologische associatie: de Zon in harmonieus aspect
met Mars. Kernwoorden: kracht, moed, nieuwe impuls, energie, macht,
geluk, kans. Staven Aas staat net als de andere Azen voor een
sluimerende potentie. Het gaat hier om de bereidheid risico's te
willen nemen, om ondernemingslust. Meestal betreft deze kaart vlakken
van centrale zelfontplooiing zoals het versterken van onze wil,
overtuigingen en morele kracht, of andere rijpings- en groeiprocessen.
Staven Aas betekent verder levensaanvaarding, optimisme en levenslust
en soms ook ongeduld.


DE TWEE VAN DE STAVEN

Element: Vuur. Astrologische associatie: Mars in Weegschaal.
Kernwoorden: inzet, ziekte, treurigheid, twist, meningsverschil,
debat. Staven Twee geeft aan dat we een neutrale en onverschillige
positie innemen, en dat we in plaats daarvan duidelijk en
ondubbelzinnig kleur moeten bekennen. Situaties die door deze kaart
worden gekenmerkt hebben vaak iets verlammends, we kunnen het niet
benoemen maar het gevoel dat er iets niet klopt is wel aanwezig. In
feite hebben we ons zo afgeschermd dat niets ons meer wezenlijk kan
raken.


DE DRIE VAN DE STAVEN

Element: Vuur. Astrologische associatie: Mercurius in Leeuw in
harmonieuze verbinding met Saturnus. Kernwoorden: ondernemingslust,
idee, succes, stimulatie, sterkte, creativiteit. Staven Drie verbindt
twee betekenisvolle en waardevolle ervaringen met elkaar. Ze
symboliseert dat we na een lange en vaak moeizame klim een hoger
niveau hebben bereikt. We voelen vaste grond onder onze voeten en
hebben een verblijdend uitzicht op onze toekomst.


DE VIER VAN DE STAVEN

Element: Vuur. Astrologische associatie: Venus in het 5e huis.
Kernwoorden: nieuwe relatie, vreugde, harmonie, groei, succes,
optimisme, hulp. Staven Vier verbeeldt een fase van vrede waarin we
ons open opstellen en van het leven kunnen genieten. Gezelligheid,
ontspanning en plezier, en in onze contacten beleven we verbondenheid.


DE VIJF VAN DE STAVEN

Element: Vuur. Astrologische associatie: Mars in het 5e huis.
Kernwoorden: schijngevecht, strubbelingen, wedstrijd, krachtmeting,
geharrewar. Staven Vijf is de kaart van de uitdaging, de krachtmeting
of de sportieve wedstrijd. Het is geen destructieve kaart, ze doet een
beroep op al ons kunnen. Meestal zit er wel een speels kantje aan,
soms is er met deze kaart een beetje geharrewar, een beetje gedoe.


DE ZES VAN DE STAVEN

Element: Vuur. Astrologische associatie: Jupiter in het 10e huis.
Kernwoorden: nieuwe zaken, overwinning, succes, roem, optimisme.
Staven Zes is de kaart van het succes, de roem en de erkenning en in
samenhang daarmee ook een representatie van vreugde, tevredenheid en
in veel gevallen ook genoegdoening. Ze verkondigt onze zege, een
goede tijding. Soms ook een verrassend succes.


DE ZEVEN VAN DE STAVEN

Element: Vuur. Astrologische associatie: Mercurius en Mars in conflict
met Saturnus. Kernwoorden: verrassend initiatief, openbaring,
uitdaging, moedigheid. Staven Zeven verbeeldt dat we aangevallen
worden en tegenover anderen staan die mogelijk sterker zijn dan wij.
De kaart symboliseert desalniettemin dat we goede vooruitzichten
hebben, al moeten we wel waakzaam blijven.


DE ACHT VAN DE STAVEN

Element: Vuur. Astrologische associatie: de tijdsfactor zoals bij
transits, progressies etc. Kernwoorden: spoedige gebeurtenis, bewogen
tijden, twijfel, onzekerheid. Staven Acht is de enige van de 78
tarotkaarten die een duidelijke aanwijzing geeft dat er een
gebeurtenis voor de deur staat. Ze wijst erop dat er iets aan de gang
is, dat er iets in de lucht hangt, en dat het sneller dan misschien
verwacht al gaat gebeuren. Meestal brengt deze kaart blijde
gebeurtenissen.


DE NEGEN VAN DE STAVEN

Element: Vuur. Astrologische associatie: Venus in conflict met
Saturnus. Kernwoorden: hindernissen, afweer, onzekerheid, angst,
vertraging, tegenstand. Staven Negen betekent koppigheid en verzet
tegenover een situatie of ervaring waardoor we ons bedreigd voelen.
Maar vaak hebben we meer last van pijnlijke herinneringen die door
deze gebeurtenis worden opgeroepen, dan dat er sprake is van een
daadwerkelijke bedreiging.


DE TIEN VAN DE STAVEN

Element: Vuur. Astrologische associatie: De Zon in conflict met
Saturnus. Kernwoorden: beklemming, uitputting, perspectiefloos, druk,
stress. Staven Tien is de kaart van terneergeslagenheid. Ze geeft aan
dat er teveel van ons is gevraagd en we daardoor het grote perspectief
hebben verloren. Taken en verantwoordelijkheden hangen als een
molensteen om onze nek.


DE SCHILDKNAAP VAN DE STAVEN

Element: Vuur. Astrologische associatie: Venus in verbinding met de
Maan in Boogschutter. Kernwoorden: ongebruikelijk nieuws, uitzicht,
nieuwe zaken. Staven Page wordt soms ook wel Schildknaap genoemd. Alle
Pages symboliseren kansen die ons pad kruisen. Deze Page is aan vuur
gerelateerd en betreft daarom een meeslepende impuls of dito voorstel.
Iets wat om moed en durf vraagt en de alledaagse sleur kan doorbreken.


DE RIDDER VAN DE STAVEN

Element: Vuur. Astrologische associatie: Mars in Ram. Kernwoorden:
vertrek, plezierige gebeurtenis, afscheid, overhaast, geheimzinnig.
Staven Ridder belichaamt een warme tot verhitte atmosfeer waarin niet
alleen sprake is van levenslust en enthousiasme, maar ook van
ongeduld, impulsiviteit en eventueel zelfs overdrijving. We willen
alles, en wel nu meteen..


DE KONINGIN VAN DE STAVEN

Element: Vuur. Astrologische associatie: Maan in Leeuw. Kernwoorden:
goede oogst, succes, onafhankelijkheid, vitaliteit, kansen. Staven
Koningin belichaamt de vrouwelijke kracht van het vuurelement. Ze
staat voor zelfvertrouwen, energie en onafhankelijkheid. Staven
Koningin is openhartig, wilskrachtig en ondernemingslustig, maar soms
is zij de Koningin van het Drama.


DE KONING VAN DE STAVEN

Element: Vuur. Astrologische associatie: Zon in Leeuw. Kernwoorden:
rechtschapenheid, onverwachte kans, goed nieuws, goede raad. Staven
Koning representeert de mannelijke zijde van het vuurelement en is een
symbool van zelfvertrouwen, levensaanvaarding en de vreugde over
rijkdom en macht. De kaart is een uitdrukking van geloof in eigen
kunnen, van een zo groot mogelijke zelfontplooiing.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
Ga naar pentagrammen van Rider Waite

Ga naar zwaarden van Rider Waite

Ga naar Rider Waite Grote Arcana

Ga naar staven van Rider Waite
Overzicht

Tarot Index
Wat is tarot ?
Aleister Crowley Tarot
Rider Waite Tarot
Lenorman Tarot
Shakespeare Tarot
Verschillende legingen van de kaarten
De speelkaarten door de eeuwen heen
Uitleg van Rider Waite Tarot