ANJA MYSTERY'S OPEN PARANORMAALBOEK
Copyright 2005 Stealth Design Belgium. All Rights Reserved.
Copyright 2005 Stealth Design Belgium. All Rights Reserved.
Uitleg van Rider Waite Tarotkaarten
 
Ga naar zwaarden van Rider Waite

Ga naar Rider Waite Grote Arcana

Ga naar staven van Rider Waite

Ga naar bekers van Rider Waite
Overzicht
PENTAGRAMMEN

Aas van pentagrammen
2 van pentagrammen
3 van pentagrammen
4 van pentagrammen
5 van pentagrammen
6 van pentagrammen
7 van pentagrammen
8 van pentagrammen
9 van pentagrammen
10 van pentagrammen
Schildknaap van pentagrammen
Ridder van pentagrammen
Koningin van de pentagrammen
Koning van de pentagrammen
Ga naar zwaarden van Rider Waite

Ga naar Rider Waite Grote Arcana

Ga naar staven van Rider Waite

Ga naar pentagrammen van Rider Waite
Overzicht
DE AAS VAN DE PENTAGRAMMEN

Element: Aarde. Astrologische associatie: Venus in het 2e huis.
Kernwoorden: materieel geluk, vruchtbaarheid, rijkdom, gezondheid,
beloning. Munten Aas symboliseert net als de andere Azen een in ons
sluimerend vermogen. Hier gaat het erom in onszelf of in onze
omstandigheden een kans te ontdekken, die tot goede, tastbare
resultaten zal leiden. Samen met de Aas van Bekers is dit de grote
gelukskaart van de Kleine Arcana, maar we moeten er wel oog voor
hebben.


DE TWEE VAN DE PENTAGRAMMEN

Element: Aarde. Astrologische associatie: De Maan in het 1e huis.
Kernwoorden: krachtinspanning, speelsheid, verandering, communicatie.
Munten Twee is enerzijds de kaart van de spelenderwijs genomen
beslissing, anderzijds die van een onbekommerd weifelen. Ze geeft aan
dat we ons op de stroom van het leven laten drijven.


DE DRIE VAN DE PENTAGRAMMEN

Element: Aarde. Astrologische associatie: Jupiter in harmonieuze
verbinding met Mars. Kernwoorden: ontplooiing, aanzien,
zelfverwerkelijking, erkenning, succes. Munten Drie wordt op grond van
de donkere tinten vaak verkeerd begrepen als een kaart van
terneergeslagenheid, maar in feite symboliseert zij dat we een
beproeving met succes hebben doorstaan.


DE VIER VAN DE PENTAGRAMMEN

Element: Aarde. Astrologische associatie: Saturnus in het 2e huis.
Kernwoorden: hebzucht, opgejaagdheid, tegenstand, vertraging,
vastklampen. Munten Vier toont een overdreven drang naar zekerheid. De
door de kaart gekenmerkte levenshouding heeft iets vijandigs tegenover
het leven, omdat we ons tegen de levenstroom willen verzetten en
angstvallig vasthouden aan wat we hebben.


DE VIJF VAN DE PENTAGRAMMEN

Element: Aarde. Astrologische associatie: Saturnus in het 2e huis.
Kernwoorden: angst, verlatenheid, tegenslag, nood, afhankelijkheid,
bedrog. Munten Vijf is de kaart die crisis vertegenwoordigt. Ontbering
en onzekerheid. Ze staat voor een periode van benauwenis in ons leven,
waarin we ons vaak alleen en diep ellendig kunnen voelen. Ze
symboliseert daarmee de benauwenis die in elke groeicrisis besloten
ligt, wanneer we vertrouwd terrein prijsgeven en ons zullen gaan
richten op nieuwe uitdagingen.


DE ZES VAN DE PENTAGRAMMEN

Element: Aarde. Astrologische associatie: Jupiter in Vissen of in
Leeuw. Kernwoorden: voorzichtigheid, beloning, behulpzaamheid,
tolerantie. Munten Zes staat voor alle eigenschappen die
hulpvaardigheid, grootmoedigheid en tolerantie uitdrukken. De kaart
kan betekenen dat wij zelf deze eigenschappen bezitten, maar ook dat
ons begrip en behulpzame steun ten deel zal vallen.


DE ZEVEN VAN DE PENTAGRAMMEN

Element: Aarde. Astrologische associatie: Jupiter in harmonieuze
verbinding met Saturnus. Kernwoorden: rijpingsperiode, geduld,
zakensucces, beloning, vruchten. Munten Zeven staat voor geduld en
langzame maar gestage groei. We moeten er de tijd aan geven. Als we
niet te gehaast zijn ligt een positief resultaat in het verschiet.


DE ACHT VAN DE PENTAGRAMMEN

Element: Aarde. Astrologische associatie: Mercurius in het 3e huis.
Kernwoorden: arbeid, motivatie, beginstadium, risico's, aanvang.
Munten Acht weerspiegelt het begin van iets dat grote vooruitzichten
heeft. Deze kaart is het symbool van de leerling die met een
tijdrovende taak begint. Ook symboliseert ze dat we goed gemotiveerd
zijn en er plezier in hebben.


DE NEGEN VAN DE PENTAGRAMMEN

Element: Aarde. Astrologische associatie: Jupiter en Venus in het 5e
huis. Kernwoorden: voltooiing, materieel geluk, succes, vervulling,
luxe. Munten Negen geldt in de traditionele duiding als de financiŽle
gelukskaart, die een meestal onverwachte winst belooft. Een
buitenkansje, een lot uit de loterij, maar kan ook op innerlijke
verrijking duiden.


DE TIEN VAN DE PENTAGRAMMEN

Element: Aarde. Astrologische associatie: Jupiter in het 2e huis.
Kernwoorden: succes, zekerheid, fundament, groei, stevig. Munten Tien
staat voor een periode van zekerheid, stabiliteit en onbezorgdheid in
het dagelijkse leven.


DE SCHILDKNAAP VAN DE PENTAGRAMMEN

Element: Aarde. Astrologische associatie: Uranus en Venus in Stier.
Kernwoorden: nieuwe zaken, studie, leergierigheid, beminnelijkheid.
Munten Page -of Schildknaap- is de boodschapper van een komende kans
op ons pad. In het licht van het aarde-element zal het hier gaan om
een concreet, haalbaar en degelijk voorstel.


DE RIDDER VAN DE PENTAGRAMMEN

Element: Aarde. Astrologische associatie: Jupiter in Stier.
Kernwoorden: uithoudingsvermogen, voorspoed, realisme, materialisme,
oprechtheid. Munten Ridder belichaamt de stemming waarin we met
uithoudingsvermogen en volharding tastbare en duurzame zaken
vervaardigen.


DE KONINGIN VAN DE PENTAGRAMMEN

Element: Aarde. Astrologische associatie: Maan in Stier. Kernwoorden:
overvloed, zekerheid, geschenk, ervaring, zinnelijk, ernstig. Munten
Koningin vertegenwoordigt de vrouwelijke kant van het element aarde,
en staat voor bestendigheid, goedmoedigheid en betrouwbaarheid. Ook
voor realiteitszin, vruchtbaarheid en eenvoud, alsmede zinsgenot.


DE KONING VAN DE PENTAGRAMMEN

Element: Aarde. Astrologische associatie: Zon in Stier. Kernwoorden:
realistisch, bekwaam, zakensucces, vermogend, goedmoedig. Munten
Koning belichaamt de mannelijke kant van het element aarde. Hij staat
voor ons streven naar bezit, zekerheid en waardevolle voorwerpen. Deze
koning representeert onze werkelijkheidszin en ons verlangen naar
duurzaamheid.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
Tarot Index
Wat is tarot ?
Aleister Crowley Tarot
Rider Waite Tarot
Lenorman Tarot
Shakespeare Tarot
Verschillende legingen van de kaarten
De speelkaarten door de eeuwen heen
Uitleg van Rider Waite Tarot