ANJA MYSTERY'S OPEN PARANORMAALBOEK
Copyright 2005 Stealth Design Belgium. All Rights Reserved.
Copyright 2005 Stealth Design Belgium. All Rights Reserved.
Uitleg van Rider Waite Tarotkaarten
BEKERS

Aas van bekers
2 van bekers
3 van bekers
4 van bekers
5 van bekers
6 van bekers
7 van bekers
8 van bekers
9 van bekers
10 van bekers
Schildknaap van bekers
Ridder van bekers
Koningin van de bekers
Koning van de bekers
DE AAS VAN DE BEKERS

Element: Water. Astrologische associatie: Neptunus en Jupiter in
harmonieuze verbinding met de Zon. Kernwoorden: liefde, geluk, groei,
voldoening, harmonie, overvloed, vreugde. Bekers Aas is een van de
grootste gelukskaarten van de tarot. De kaart wijst, net als de andere
Azen, op een grote potentie. Het spectrum van deze kaart reikt van
vreugde, dankbaarheid en teveredenheid over succes in de buitenwereld,
tot het diepe geluk van het éénzijn.

DE TWEE VAN DE BEKERS

Element: Water. Astrologische associatie: Venus in conjunctie met de
ascendant. Kernwoorden:  persoonlijke relaties, verliefdheid,
hartstocht, ontmoeting. Bekers Twee staat voor een sympathieke,
liefdevolle ontmoeting. Ook kan deze kaart staan voor spontane
tegemoetkomendheid.

DE DRIE VAN DE BEKERS

Element: Water. Astrologische associatie: Venus als uitdrukking van
blijmoedige dankbaarheid. Kernwoorden: geluk in de liefde, vreugde,
harmonie, rijkdom, genezing. Bekers Drie geeft uitdrukking aan
vreugde, zorgeloosheid en dankbaarheid. Ze geeft aan dat we iets
waardevols en moois hebben bereikt of hebben gekregen, en ons daar
gelukkig bij voelen.

DE VIER VAN DE BEKERS

Element: Water. Astrologische associatie: Mars in Kreeft. Kernwoorden:
verveling, tegenzin, gemengde gevoelens, neergang. Bekers Vier duidt
op oververzadiging, en toont daarmee de onbestendigheid van onze
gevoelens. Deze kaart wil zeggen dat we niet uit misnoegen in blinde
apathie zouden moeten vervallen.

DE VIJF VAN DE BEKERS

Element: Water. Astrologische associatie: Saturnus verbonden met Venus
of de Maan. Kernwoorden:  scheiding, verdriet, rouw, jaloezie,
verlies, twijfel. Bekers Vijf is de kaart van het verdriet. Van pijn
en droefenis, en ze geeft aan dat iets wat lange tijd veel voor ons
betekende kapot is. Maar met deze kaart zijn we niet aan onszelf
overgelaten, er is ook troost in onze omgeving.

DE ZES VAN DE BEKERS

Element: Water. Astrologische associatie: Maan in Vissen. Kernwoorden:
definitief, nostalgie, onschuldig, verleden, herinnering. Bekers Zes
leidt naar ons verleden, ze geeft aan dat er in onze herinnering
dingen bovenkomen waar we dromerig romantisch of nostalgisch op
terugkijken.

DE ZEVEN VAN DE BEKERS

Element: Water. Astrologische associatie: Neptunus als uitdrukking van
misleiding en illusie. Kernwoorden: illusie, fantasie, onbeantwoorde
liefde, kortstondig. Bekers Zeven is de kaart van misleiding en
illusie, de fata morgana. De schemering. Ze symboliseert dat we valse
hoop en verwachtingen koesteren, dat we onszelf voor de gek houden,
maar eigenlijk wel beter weten.

DE ACHT VAN DE BEKERS

Element: Water. Astrologische associatie: Saturnus in verbinding met
de Maan. Kernwoorden: zwaarmoedigheid, afzien, verlies,
teleurstelling, scheiding. Bekers Acht is een van de drie
'vertrek-kaarten' van de tarot, en staat voor afscheid nemen met een
bezwaard gevoel. We vertrekken uit een omgeving waarin we gewend waren
en gaan weg van mensen en dingen die ons na aan het hart liggen.

DE NEGEN VAN DE BEKERS

Element: Water. Astrologische associatie: Maan in Stier. Kernwoorden:
huiselijk geluk, genoegdoening, vrolijkheid, optimisme, gezondheid.
Bekers Negen staat voor een periode waarin we kunnen genieten. Een
aangename, onbezorgde tijd. Gezelligheid, 'plezier om het plezier'.

DE TIEN VAN DE BEKERS

Element: Water. Astrologische associatie: Jupiter verbonden met de
Maan. Kernwoorden: thuisvoelen, vreugde, harmonie, redding,
liefdevolle vriendschap. Bekers Tien geeft uitdrukking aan grote
harmonie en mogelijk aan een diepe, gelukkig stemmende liefde. We
voelen ons zeker en geborgen. Deze kaart staat voor een vriendelijke
algehele stemming en goede contacten met anderen.

DE SCHILDKNAAP VAN DE BEKERS

Element: Water. Astrologische associatie: Venus in het 1e of in het 5e
huis. Kernwoorden: nieuws, meditatie, ontplooiing, gevoelig, hulp,
spontaan. Bekers Page (of Schildknaap) representeert net als de drie
andere Pages een gunstige gelegenheid, een mooie kans. In dit geval
gaat het om iets genoeglijks of om een gebaar van liefde of
verzoening.

DE RIDDER VAN DE BEKERS

Element: Water. Astrologische associatie: Venus in verbinding met de
Maan. Kernwoorden: uitnodiging, voorstel, nieuwe liefde, tederheid,
opwinding. Bekers Ridder staat voor een liefdevolle en vredige sfeer
en voor een goed humeur. De kaart representeert harmonieuze
overeenstemming, romantische dromen en de stemming waarin we verliefd
kunnen zijn.

DE KONINGIN VAN DE BEKERS

Element: Water. Astrologische associatie: De Maan in Vissen.
Kernwoorden: vreugde, wijsheid, minnares, liefdevol, succes, geluk.
Bekers Koningin vertegenwoordigt de vrouwelijke kant van het element
water en staat voor fijngevoeligheid, inlevingsvermogen, mediamieke
gaven en offervaardigheid. Zij is het symbool van helpende en
genezende krachten.

DE KONING VAN DE BEKERS

Element: Water. Astrologische associatie: Zon in Vissen. Kernwoorden:
goede raad, grootmoedig, minnaar, invloed, helper, rijp. Bekers Koning
spiegelt de mannelijke kant van het element water, ons zoeken naar
transcendente ervaringen en mystieke eenwording, of hoe je het
onnoembare ook maar zou kunnen omschrijven. 
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ga naar staven van Rider Waite

Ga naar pentagrammen van Rider Waite

Ga naar zwaarden van Rider Waite

Ga naar Rider Waite Grote Arcana
Overzicht
Ga naar staven van Rider Waite

Ga naar pentagrammen van Rider Waite

Ga naar zwaarden van Rider Waite

Ga naar Rider Waite Grote Arcana
Overzicht
Tarot Index
Wat is tarot ?
Aleister Crowley Tarot
Rider Waite Tarot
Lenorman Tarot
Shakespeare Tarot
Verschillende legingen van de kaarten
De speelkaarten door de eeuwen heen
Uitleg van Rider Waite Tarot