ANJA MYSTERY'S OPEN PARANORMAALBOEK
Copyright 2005 Stealth Design Belgium. All Rights Reserved.
VRAGEN OVER DROMEN

Veel mensen vragen zich af, wat houdt dromen nu eigenlijk echt in, is het fantasie en pure verbeelding? Komen je angsten en zorgen naar boven in een droom? En zoja wat moet ik er dan van geloven en wat kan ik eraan doen?

De vragen die u hieronder leest zijn de meest voorkomende vragen die gesteld worden, waarop in het mogelijke een antwoord gegeven is.

Wat is een droom?


Een droom is een gebeurtenis die zich binnen de wereld van de geest afspeelt, waarbij de objectieve zintuigen zich hebben terug getrokken. De spirituele mens leeft dan alleen in de toekomst en ontwikkelt hierdoor een stramien waarbinnen de stoffelijke mens zijn beslissingen kan nemen aan de hand van de ingegeven voorboden.

Welke waarde kent de gemiddelde mens toe aan zijn dromen?


Een droom heeft voor de gemiddelde dromer dezelfde betekenis als voor degene die veel dromen, maar het genot, lijdensweg en ontwikkeling uiten zich op een lagerstoffelijk vlak.

Waarom vertaald de mens zijn dromen niet altijd op de juiste manier?


Zoals ook met woorden niet altijd een duidelijke uitleg aan iets gegeven kan worden, geldt voor dromen dat aan de beelden niet altijd even duidelijk een betekenis toegekend kan worden.

Als dromen de toekomst voorspellen, waarom dromen wij zo vaak in het verleden?


Als een persoon over het verleden droomt, houdt dat een voorbode voor de toekomst in, goed en slecht. Soms worden de beelden zo sterk door het bewustzijn opgevangen dat zij zich s'nachts naar werkelijke betekenis laten vertalen.

Waarom worden onze dromen zo vaak be´nvloed door de omstandigheden waarin wij verkeren?


Omdat de toekomst wordt bepaald door het heden, dus als de dromer de werkelijkheid ontsiert door slecht te leven of juist het tegenovergestelde, zal zich dat in een droom zo uiten.

Wat is een geestverschijning?


Dit is het gevolg van de subjectieve geest die beschikt over de kennis van de toekomst en die probeert kenbaar te maken aan het stoffelijke omhulsel, zodat de voorbode op de meest effectieve wijze wordt overgebracht.

Hoe staat subjectiviteit in een relatie tot tijd?


Subjectiviteit is niet onderhevig aan tijdsinvloeden, maar vormen een tijdloos geheel.

Als dat het geval is, waarom is de toekomst dan niet zo goed in beeld te brengen als het verleden?


Voorvallen zijn te vergelijken met een processie: zij passeren ons een voor een en werpen een schaduw op de subjectieve geest. De voorbijgaande voorvallen worden ook door andere geesten opgevangen en uiten zich derhalve sterker aan de subjectieve geest. Ter illustratie: Een persoon die gaat slapen of zijn ogen sluit kreeg het beeld van een gezicht voor ogen, het voorhoofd in model, maar de rest van het gezicht vervormd. Is dit fenomeen te verklaren? Dit deed zich voor tijdens een veranderde staat van diepe slaap en ontwaken. Het gezicht was de enige uiting van de werkelijke gedachten van de dromer. Zijn gedachten waren sterk en goed, maar met zijn bezigheden ging het minder goed. Daarom zijn de geest en ziel niet in balans en dient elk greintje aardse materie te worden aangewend om een juist beeld op te roepen van de sterfelijke mens. Hij zou, als de omstandigheden waarbinnen hij leeft goed waren geweest, een goed geproportioneerd gezicht hebben gezien; hieruit kan men distilleren of er sprake is van harmonie tussen geest en lichaam. Onthoud dat daar alleen sprake kan zijn als zij in balans verkeren.

Hoe kan ik mijn droomvermogen verder ontwikkelen?


Denk zo weinig mogelijk aan materiŰle zaken en probeer de slaap te vatten in een positieve gemoedstoestand ( hetgeen natuurlijk door de dromer zelf bereikt moet worden) De persoon kan zijn geest volledig ontspannen om dromen als werkelijkheid of als toekomstvoorspelling te ervaren.

Hoe komt het dat ik soms overdreven dromen heb?


De Wil wordt tijdens de slaap uitgeschakeld, dus de dromende geest is ontvankelijker voor prikkelingen dan de ontwakende geest. Als beelden door de dromende geest worden waargenomen worden zij daarom vaak vertekend tot afschuwelijke misvormingen waaruit angst en afschuw voortkomt. Dromen is universeel. Mensen uit elke cultuur hebben dromen en overeenkomstige verklaringen over de betekenis ervan - een teken uit de toekomst of een boodschap van de goden. Zelfs in de hedendaagse materialistische wereld worden we ge´ntrigeerd door de mogelijke betekenis van deze visioenen, die even gevarieerd, ingewikkeld en oneindig zijn als onze gedachten.

Uit 10.000 droomverklaringen door dr. Hans Holzer
Copyright 2005 Stealth Design Belgium. All Rights Reserved.