ANJA MYSTERY'S OPEN PARANORMAALBOEK
Copyright 2005 Stealth Design Belgium. All Rights Reserved.
Copyright 2005 Stealth Design Belgium. All Rights Reserved.
Tarot Index
Wat is tarot ?
Aleister Crowley Tarot
Raider Waite Tarot
Lenorman Tarot
Shakespeare Tarot
Verschillende leggingen van de kaarten
Tarot Leggingen


Er zijn veel legpatronen. Meerdere kleine leggingen zijn beter dan 1 grote met alle 80 kaarten, waarbij de betekenis onduidelijk is omdat het patroon te ingewikkeld is. De grotere leggingen zijn bedoeld voor een algemeen idee van het leven van de vraagsteller, de kleinere voor specifiekere kwesties.
Hieronder enkele voorbeelden.

P.K.
T
o
e
k
o
m
s
t

V
e
r
l
e
d
e
n

Heden
Heden
Mogelijkheden
Mogelijkheden
Karma
Karma
DE METHODE VAN DRIE
Deze methode van drie is heel eenvoudig en dient vooral als eerste kennismaking met de boodschap van de kaarten
Haal uit je dek eerst je persoonskaart de dame als je een vrouw bent, de heer als je een man bent
Schud de overige kaarten, houdt het stapeltje even vast om je eigen magnetisme in de kaarten te laten vloeien.
Schud de kaarten.
Je spreidt de kaarten voor je uit en trekt drie kaarten die je op de volgende manier uitspreidt

1
2
3
P.K.


DE METHODE VAN VIJF
Haal uit je dek eerst je persoonskaart de dame als je een vrouw bent, de heer als je een man bent
Schud de overige kaarten, houdt het stapeltje even vast om je eigen magnetisme in de kaarten te laten vloeien.
Schud de kaarten met je linkerhand.
Je spreidt de kaarten voor je uit en trekt vijf kaarten die je op de volgende manier neerlegtIn de methode van drie zien we het Heden, het Verleden en de Toekomst weerspiegelt
De P.K. kaart stelt jezelf voor en die komt in het midden te liggen.
Deze kaart heb je voor je begon reeds klaargelegd.
Kaart nummer 1: deze stelt de situatie voor waarin je jezelf nu bevindt, deze situatie is een gevolg van je daden in het verleden.
                         De huidige situatie stelt de levensomstandigheden voor waarin je jezelf bevind en het probleem of vraag waar je mee worstelt.
                         Kaart 1 leg je links van de persoonskaart
Kaart nummer 2: laat de ontwikkeling van de huidige situatie zien in de toekomst
                         Kaart nummer 2 leg je rechts van de persoonskaart.
Kaart nummer 3: geeft een beeld van de afloop, de oplossing die je hebt om uit het probleem te komen.
                         In deze kaart kun je ook mogelijkheden zien om de afloop te be´nvloeden
                         Kaart nummer 3 wordt daarom ook op de persoonskaart gelegd


Kaart nummer 1: Deze kaart stelt de situatie voor waarin je jezelf nu bevindt. Deze kaart ligt links van de persoonskaart
Kaart nummer 2: deze kaart laat de ontwikkeling zien van de huidige situatie in de toekomst. Deze kaart ligt rechts van de persoonskaart
Kaart nummer 3: in deze kaart ligt de oorzaak van je probleem.Deze kaart ligt uiterst links van de persoonskaart
Kaart nummer 4: laat je zien wat je mogelijkheden zijn om de toekomst positief om te buigen. Deze kaart ligt uiterst rechts van de persoonskaart
Kaart nummer 5: deze kaart duidt de uiteindelijke afloop aan van de huidige situatie. Deze kaart ligt bovenop de persoonskaart.


DE METHODE VAN NEGEN
Haal uit je dek eerst je persoonskaart de dame als je een vrouw bent, de heer als je een man bent
Schud de overige kaarten, houdt het stapeltje even vast om je eigen magnetisme in de kaarten te laten vloeien.
Schud de kaarten met je linkerhand.
Je spreidt de kaarten voor je uit en trekt negen kaarten die je op de volgende manier neerlegt


Kaart nummer 1: Deze kaart stelt de situatie voor uit het nabije verleden, die een belangrijke invloed heeft op de huidige omstandigheden.
Kaart nummer 2: Is wat boven je hoofd hangt in het heden
Kaart nummer 3: Deze kaart geeft de ontwikkeling naar de toekomst aan.
Kaart nummer 4: Hier wordt datgene aangegeven wat je nu onder controle hebt, in het heden.
Kaart nummer 5: Geeft de schakel aan die bestaat tussen het verleden en het heden en datgene je in het heden onder controle hebt.
Kaart nummer 6: Vormt de verbinding tussen 1 en 2 of anders gezegd: het verleden en datgene wat je nu boven het hoofd hangt, als rechtstreeks gevolg ervan.
                         Wat je zaait, zul je oogsten. Je Karma.
Kaart nummer 7: Geeft de invloeden waar van het Karma van het verleden en het heden in de toekomst.
Kaart nummer 8: Laat de positieve mogelijkheden zien die je nu hebt om de toekomst zo voordelig mogelijk te laten verlopen.
Kaart nummer 9: Deze kaart geeft de uiteindelijke afloop weer van de huidige omstandigheden of problemen en wordt op de persoonskaart gelegd.

3
1
5
P.K.
2
4
1
2
3
4
5
P.K.
6
7
8
9

DE METHODE VAN DERTIEN
Haal uit je dek eerst je persoonskaart de dame als je een vrouw bent, de heer als je een man bent
Schud de overige kaarten, houdt het stapeltje even vast om je eigen magnetisme in de kaarten te laten vloeien.
Schud de kaarten met je linkerhand.
Deze methode is een voorbereiding tot de methode van het hoofdkruis.
Voor deze methode hebben we dertien kaarten nodig die we als volgt uitspreiden

HEDEN
HEDEN
VERLEDEN
TOEKOMST
Kaart 1:   deze kaart stelt een situatie voor uit het nabije verleden ( gisteren dus als het ware) die een belangrijke invloed heeft op het heden
Kaart 2: is wat boven je hoofd hangt in het heden
Kaart 3: deze kaart geeft de ontwikkeling aan naar de toekomst
Kaart 4: hier wordt datgene aangegeven wat je nu onder controle hebt in het heden
Kaart 5: geeft de schakel aan die er bestaat tussen het verleden en het heden en datgene wat je in het heden onder controle hebt
Kaart 6: vormt de verbinding tussen 1 en 2 of de schakel tussen het verleden en het nu en datgene wat boven je hoofd hangt in het heden als gevolg van het verleden
Kaart 7: geeft de invloed weer van het Karma van het verleden en het heden in de toekomst
Kaart 8: laat de positieve mogelijkheden zien die je in het heden hebt om de toekomst zo voordelig mogelijk om te buigen
Kaart 9: deze kaart geeft de uiteindelijke afloop weer van de huidige omstandigheden of problemen en wordt bovenop de persoonskaart geplaatst
Kaart 10: in deze kaart ligt de oorzaak van je probleem besloten
Kaart 11: deze kaart gaat meer inlichtingen verschaffen over de kaart nr.2 in het heden
Kaart 12: geeft de mogelijkheden weer die je in je hebt om de natuurlijke ontwikkeling in de toekomst om te buigen tot een positief geheel
Kaart 13: deze kaart gaat meer uitleg geven over de kaart nr.4 in het heden.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
P.K.
11
12
13
10

DILEMMALEGGING
Schud de kaarten, houdt het stapeltje even vast om je eigen magnetisme in de kaarten te laten vloeien.
Schud de kaarten met je linkerhand.


Kaart 1: stelt je dilemma voor
Kaart 2: geeft een beeld van oorzaak van het probleem
Kaart 3: laat de invloeden uit het verleden zien
Kaart 4: staat voor onthullingen - nieuwe informatie
Kaart 5: geeft advies
Kaart 6: toont je laatste hindernis
Kaart 7: geeft een beeld van actie die je nodig moet ondernemen

1
2
3
4
5
6
7

HET RAD VAN FORTUIN
Schud de kaarten, houdt het stapeltje even vast om je eigen magnetisme in de kaarten te laten vloeien.
Schud de kaarten met je linkerhand.

Kaart 1: staat voor je huidige situatie
Kaart 2: geeft weer waar u heengaat
Kaart 3: geeft een beeld van de verzwakkende invloeden
Kaart 4: geeft een beeld van verborgen of onbewuste invloeden
Kaart 5: laat je grootste angsten zien
Kaart 6: geeft opkomende invloeden weer
Kaart 7: geeft een beeld van toekomstige invloeden
Kaart 8: verteld u wat u moet doen
Kaart 9: geeft het beeld van resultaat in toekomst

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Uitleg van Rider Waite Tarot

Op zich zijn er nog zovele verschillende leggingen.
Eigenlijk teveel om hier allemaal te beschrijven.
Ik heb geprobeerd op een duidelijke manier uit te leggen hoe je bovenstaande leggingen kunt uitvoeren.
Dit zijn de meest voorkomende.
Tarot is een richtlijn die gegeven word aan de persoon die de kaarten zelf legt of heeft laten leggen.
Uiteindelijk moeten we beslissingen die ons leven kunnen be´nvloeden zelf nemen.


Anja-Mystery

De speelkaarten door de eeuwen heen.