ANJA MYSTERY'S OPEN PARANORMAALBOEK
Copyright 2005 Stealth Design Belgium. All Rights Reserved.
Wat betekent Tarot?

Volgens Van Dale's Groot Woordenboek der Nederlandse Taal heeft het woord tarot Franse, Italiaanse en Arabische wortels.
Tarot wordt gedefinieerd als 'kaartspel gespeeld met 78 kaarten met allegorische voorstellingen, nl. een gewoon spel kaarten van 52 kaarten, plus 4 ruiters en 22 genummerde taroks of troeven.' Tarok, taroc of tarocchi is een kaartspel dat werd ontwikkeld in het 13de-eeuwse ItaliŽ. De 22 troefkaarten worden de kaarten van de Grote Arcana genoemd.

Wat is tarot precies?

Een tarotspel, ook wel deck geheten, bestaat uit 78 kaarten. 22 hiervan vormen de Grote Arcana, die plaatjes bevat zoals de Dwaas, de Geliefden, de Gehangene en de Wereld. De andere 56 kaarten van een tarotspel vormen de Kleine Arcana, die bestaat uit vier kleuren genaamd Staven, Bekers, Zwaarden en Pentakels. De eerste 40 kaarten van de Kleine Arcana zijn genummerd van Aas tot 10. De laatste 16 kaarten worden hofkaarten genoemd omdat er koningen, koninginnen, ridders en pages op staan.
Tarot is een reeks van plaatjes. In plaatjes of symbolen denken is een elementaire functie van de menselijke geest. De manier waarop je de plaatjes van je leven interpreteert, is gebaseerd op jouw beperkte begrip van deze plaatjes. Wanneer dit begrip toeneemt, neemt je vermogen om naar jezelf en je leven te kijken toe - je begint je leven te zien vanuit een groter perspectief. Tarot biedt je de mogelijkheid om vanuit dit bredere gezichtspunt naar dingen te kijken. Deze eenvoudige verschuiving van perspectief heeft duizenden mensen geholpen om erachter te komen wie en wat ze eigelijk zijn, wat het leven inhoudt en wat hun plaats is in de wereld. Tarot kan jou helpen hetzelfde te doen.

Waar komt tarot vandaan?

Net zoals het woord tarot niet op een manier gedefinieerd kan worden, kun je de oorsprong van tarot niet tot een plaats of een tijd terugvoeren.
Sommige mensen beweren dat tarot voorkomt uit de hiŽrogliefen, de tabletten en de perkamentrollen uit het oude Egypte, Griekenland en Palestina. Anderen weten zeker dat tarot een bijproduct is van een 14de-eeuws Italiaans kaartspel genaamd tarok, dat later tarocchi werd genoemd. Weer andere beweren dat tarot een beeldende voorstelling is van een esoterische orale traditie die wortelt in het Midden-Oosten en die duistere Middeleeuwen en de inquisitie overleefde. Aangezien tarot voor iedereen weer iets anders betekent, is de kans groot dat de chronologische geschiedenis van tarot altijd een onoplosbaar mysterie zal blijven. Het enige wat we met zekerheid kunnen zeggen, is dat tarot ergens in de Oudheid is ontstaan. Of dit plaatsvond in West-Europa, het Midden Oosten of het Nabije Oosten, is een kwestie van speculatie. Er zijn verschillende theorieŽn over de oorsprong van tarot ontstaan, omdat tarot in verschillende delen van de wereld bleef opduiken, en talloze mensen de leer zich eigen wilden maken.

Bron: Tarot voor Dummies

Dit onderwerp is verdeeld over meerdere pagina's.
Zie aanwijzingen hier en onder aan de pagina.
Wat is tarot ?
Aleister Crowley Tarot
Rider Waite Tarot
Lenorman Tarot
Shakespeare Tarot
Verschillende legingen van de kaarten
De speelkaarten door de eeuwen heen
Historische sporen van tarotkaarten

1275 Spelen worden in het stadsboek van Augsburg, Duitsland, vermeld, maar naar kaarten wordt niet verwezen.

1289-99 In het Wetboek van Neurenberg, Duitsland, worden op de lijst van verboden spelen geen kaarten vermeld.

1328-41 Een Frans manuscript, Renard de Contrefait, dat tussen deze data werd geschreven, bevat een passage die naar kaarten zou kunnen verwijzen.

1377 Kaarten en kaartspelen worden beschreven door een monnik uit het klooster van Brefeld, Zwitserland.

1378 Kaarten worden in Regensburg, Duitsland, verboden.

1379 Verkoop van kaarten wordt in de boekhouding van het hertogdom Brabant (BelgiŽ) geregistreerd.

1380-84 Kaarten worden door het Wetboek van Neurenberg toegestaan.

1381 Kaarten worden in de akten van een notaris in Marseille, Frankrijk, verbeurdverklaard.

1392 ln een decreet uit Parjs worden kaarten vermeld; ook staat er in de boeken van de schatmeester van Charles VI van Frankrijk een betaling genoteerd voor drie met de hand gemaakte spellen kaarten. (Een schilder met de naam Jacquemin Gringoneur ontwierp deze speciaal ter verstrooiing van de koning.)

1393 In Florence staan kaarten vermeld onder de spelen die zijn toegestaan.

1397 In een decreet uit Parjs komen ook kaarten voor op een lijst met spelen die voor burgers op werkdagen verboden waren.

1415 Tarotkaarten worden geschilderd voor de hertog van Milaan, ze worden later bekend als de Viscontikaarten.

1423 Kaarten worden door Sint-Bernardus van Siena tjdens een toespraak in Bologna veroordeeld. Hij verwijst niet naar de troefkaarten uit Tarot.

1423-77 In de Stadsboeken van Neurenberg staan verscheidene vrouwen als kaartenschilders vermeld.

1427 In de Gilderegisters van Brabant worden twee meester-kaartenmakers vermeld.

1440 Uit dit jaartal dateren de oudste nog bestaande kaarten die met behulp van houtsneeblokken zjn gedrukt - Franse hofkaarten.

1440 Speelkaarten worden in Stuttgart gedrukt.

1441 Door de autoriteiten van VenetiŽ wordt de import van buitenlandse speelkaarten verboden.

1450-70 In Noord-ltaliŽ veroordeelt een franciscaner monnik in een preek dobbelspel en kaarten. Hj maakte een duideljk onderscheid tussen de vier kaartsoorten en de 22 troefkaarten.

1463 ln een statuut van Edward IV wordt de import van buitenlandse kaarten in Engeland verboden teneinde binnenlandse makers te beschermen.

Tarot Index
Wat is tarot ?
Aleister Crowley Tarot
Rider Waite Tarot
Lenorman Tarot
Shakespeare Tarot
Verschillende legingen van de kaarten
De speelkaarten door de eeuwen heen
Copyright 2005 Stealth Design Belgium. All Rights Reserved.
Uitleg van Rider Waite Tarot
Uitleg van Rider Waite Tarot