ANJA MYSTERY'S OPEN PARANORMAALBOEK
Copyright 2005 Stealth Design Belgium. All Rights Reserved.
Copyright 2005 Stealth Design Belgium. All Rights Reserved.
Shakespeare Tarot

Wie was William Shakespeare nu eigenlijk?
Hieronder volgt een biografie en dan de uitleg van de kaarten Shakespeare Tarot Grote Arkana.
William Shakespeare

Biografie


William Shakespeare is geboren in Stradford-upon-Avon in 1564.
Het is bekend dat hij werd gedoopt op 26 april 1564.
Over zijn leven is niet zoveel met zekerheid gekend.
Hij had een plezierige jeugd.

Hij ging tot zijn 14de naar de grammarschool.
Op deze opleiding ~ met veel Latijn in het vakkenpakket ~ heeft hij als jongen zeker kennis heeft gemaakt met verhalen van Ovidius, komedies van Plautus en waarschijnlijk tragedies van Seneca.
Zijn vader was een jaar "burgemeester" in Stradford en nodigde beroepstoneelspelers uit om op te treden in de Guild Hall.
Het lijdt geen twijfel dat Williams liefde voor het toneel hier is ontstaan.

In 1582 trouwt hij - op 18jarige leeftijd - met Anne Hathaway, zij is 8 jaar ouder dan William. Zes maanden na hun huwelijk wordt dochter Susanna geboren.
In 1585 volgt de tweeling Hamnet en Judith.
De twee dochters zullen later trouwen met mannen uit Stratford en hun zoon sterft op elfjarige leeftijd.

In 1585, drie jaar na zijn huwelijk vertrekt hij naar Londen, waar hij de meeste van zijn tijd doorbrengt.
In Londen komt hij opnieuw in aanraking met het toneel. Hier vindt hij zijn roeping.
Hij wordt acteur bij verschillende gezelschappen. 
Toen hij omstreeks 1590 uitkwam met zijn eigen stukken, verwekte die onverwachte concurrentie onder de Londense 'broodschrijvers' de nodige beroering.
Er werden scheldpamfletten geschreven tegen Shakespeare ("Een omhooggevallen kraai..." dixit Robert Greene).

Hem werd kwalijk genomen dat hij van 2 walletjes at: acteren en schrijven.
De andere schrijvers hadden allemaal een universitaire opleiding gevolgd en William Shakespeare is een schrijver komende uit de acteurs-praktijk.
Dit zou later zijn kracht worden.
Hij weet in zijn teksten zeer goed speelbare personages te creeren.
Hij kent zijn 'acteurs' van binnen uit, zijn personages lijken op zijn medespelers.
Pas als hij toetreedt tot het gezelschap van de Engelse koning "The Kings's Compagny" is hij in Londen een man van aanzien.
Het vergaat William Shakespeare ook financieel zeer voortreffelijk.
Hij koopt in 1597 een huis in zijn geboorteplaats.
Hij verhuist van Londen naar Stratford-upon-Avon in 1611.
Hij overlijdt op 23 april 1616 en wordt 2 dagen later begraven in de Holy Trinity Church in Stratford-upon-Avon.
 
DE DWAAS

Kaart rechtop

De dwaas staat voor een open, optimistisch instelling en onbeperkte mogelijkheden van de menselijke geest.
De dwaas heeft geen invloed op handelingen, over mislukkingen en problemen maakt hij zich niet druk.
Hij is fantasierijk, creatief, leeft bij de momenten en vertrouwt op zijn instincten.
Probeer in moeilijke situaties uw gevoel van humor te bewaren.
Zeg anderen op een tactvolle manier de waarheid, zonder kwetsend over te komen.
Jij past je gemakkelijk aan, aan zowel een nieuwe omgeving als aan de stemmingen van mensen om je heen.
Pas op dat je niet te veel overgeleverd wordt aan de genade van een ander, laat je niet door onverwachtse wendingen uit je veld slagen.


Kaart omgekeerd

Je gaat risico's en beslissingen uit de weg.
Je zwijgt terwijl je uw mond zou moeten open doen.
Ben je bang dwaas over te komen?
Geneert u zich snel wanneer je een blunder maakt en ben je daarom zo bang voor het avontuur en het onbekende?
Denk niet dat je een kinderlijke indruk geeft, terwijl je volwassen wilt overkomen.
Je kiest steeds voor veiligheid en accepteert te snel uw beperkingen, waardoor je een stuurloos, eenzaam of treurig gevoel hebt.
Denk niet dat uw plannen en ideeŽn tot niets zullen leiden.
Door zelfbedrog kunt u de waarheid uit het oog verliezen.


DE MAGIER

Kaart rechtop

De magiŽr is een communicator en een schepper, iemand die veel bereikt en steeds van gedaante verandert.
Hij moet het hebben van zijn oorspronkelijkheid en zijn enorme wilskracht.
Deze kaart staat voor de beheersing van uw intelectuele vermogens, uw emoties, uw daden en de stoffelijke wereld.
Hij duidt ook op leiding, hetzij door uw eigen kennis, hetzij door een persoon of factor die buiten u ligt.
De magiŽr droomt, creŽert en stemt zijn werk af op de juiste personen, hij laat oplossingen voor problemen uit het niets tevoorschijn komen.
Bedenk dat terwijl je uw aardigheden verfijnt u resultaten kunt bereiken.
De magiŽr is onafhankelijk, hij leert aan jou dat zelfvertrouwen en wilskracht een positieve vereiste is.
Wees vastbesloten.
Deze kaart voorspelt een succesvolle start, maar geeft nog geen uitkomst, daar moet je zelf nog aan werken.

Kaart omgekeerd

Deze kaart staat voor wilzwakte, desinteresse en gebrek aan fantasie.
U hebt het idee dat je te hoog grijp, dit brengt een gevoel van gebrek van zelfvertrouwen naar boven
waardoor je het gevoel krijgt je verantwoordelijkheden niet aan te kunnen.
Onthoud dat een mens niet alles kan en er soms iets mis kan gaan waar je geen invloed op hebt.
Laat je niet misleiden door iemand uit je omgeving, die zich anders voordoet en je zo manipuleert.


DE HOOGPRIESTERES

Kaart rechtop

De hoogpriesteres bewaakt de toegang tot paranormale vermogens, de geheimen van de vrouw en de
Spirituele kennis.
Haar domein is dat van het onbewuste, van dromen en symbolen.
U kunt raad vragen aan een wijze verstandige vrouw.
U voelt zich geestelijk sterk verbonden met iemand.
Uw leven kan in het teken staan van een geheim.
Luister naar uw intuÔtie en uw onbewuste om de waarheid van het geheim op te sporen.
Richt uw blik naar binnen, luister naar uw hart, zoek naar diepere betekeniswaarden en u zult verrassende waarheden over uzelf ontdekken.
Durf te kijken naar iets dat je in geheugen hebt verstopt uit uw persoonlijke levenswandel of naar uw dromen.
Deze kaart symboliseert zowel ontbering als geluk en ťťn wording van tegenpolen.
Het kan zijn dat jij jezelf tot iemand aangetrokken voelt doordat hij/zij zo mysterieus is.

Kaart omgekeerd

Deze kaart wijst op onwetendheid, oppervlakkigheid, ontkennen van eigen intuÔtie.
Je hebt een groot gemis aan vrouwelijke vriendschap/ gezelschap.
Een raad door een vrouw uitgesproken wordt in de wind geslagen.
U snapt niet wat een ander u duidelijk wilt maken.
Achterdocht kan een relatie ernstig verstoren.
Je omgeving begrijpt niet waarom u zichzelf afzondert, je voelt je daardoor eenzaam en onbegrepen.


DE KEIZERIN

Kaart rechtop

De keizerin staat voor macht en het initiatief van de vrouw, de creatieve levenskracht en de anima van man en vrouw.
Als je zowel je hart als je hoofd laat spreken dan kan je op een directe en gezaghebbendemanier plannen maken, initiatieven nemen en daden stellen.
U kunt zo doende een gelukkig en succesvol mens worden, die ideeŽn ontwikkeld en projecten ten uitvoer brengt.
De keizerin is praktisch in gesteld en beschikt over inzicht en innerlijke rust.
De keizerin staat voor een volmaakt huwelijk.
De keizerin stimuleert u om altijd vooruit te denken, u op de buitenwereld te richten en uw leven te ordenen.
Zorg ervoor dat uw huis een plaats is waar ideeŽn en dromen kunnen ontkiemen.
Geniet van al het mooie wat het leven te bieden heeft.
Wees mondain en wijs, toon respect en verkrijg het zo ook zelf.
Haal alles uit het leven.

 
 
Kaart omgekeerd

Deze kaart staat voor machteloosheid, dadenloosheid, gebrek aan concentratie, besluitloosheid en angst.
Iemand kan je niet helpen omdat die helemaal in beslag is genomen door zichzelf en heb je het gevoel dat je krachten het laten afweten.
Projecten kunnen uitgesteld worden of afgeblazen door gebrek aan aandacht.
Deze kaart wijst op een dominante moeder, voel jij jezelf door haar tekort gedaan of verwaarloosd?


 
DE KEIZER

Kaart rechtop

De keizer staat voor een dwingende, zelfverzekerde, ambitieuze en machtig figuur.
Hij kan staan voor een belangrijk en succesvol zakenman, jurist of ambtenaar, een leidersfiguur die zorgt voor structuur en orde.
De keizer is zich sterk bewust van zijn belang en zijn invloeden op anderen, hij maakt plannen en deelt de lakens uit. Door zijn toedoen verandert chaos in orde.
Hij staat voor de visionair, de pionier, de grondlegger van een bedrijf of een beschaving.
Uw succes is onlosmakelijk verbonden met het succes van uw relaties, projecten en ondernemingen.
Met de keizer aan uw kant is uw positie sterk en bent u niet klein te krijgen.

 
Kaart omgekeerd

Deze kaart duidt op zwak leiderschap, op iemand die besluiten aan anderen overlaat, onvoldoende zelfvertrouwen heeft en situaties niet aan kan.
Deze kaart duidt op een onbekwame man of een zwakke vaderfiguur die zijn eigen macht overschat.


DE HIEROFANT

Kaart rechtop

De hiŽrofant staat voor een leermeester of mentor die door zijn steun en leiding het beste uit de mensen haalt en grote invloed op hun leven heeft.
Hij vertegenwoordigt het soort kennis dat verband houdt met vaste tradities, procedures en rituelen.
Deze kaart wijst op begrip en aanpassing aan gevestigde waarden en autoriteiten.
Hij staat voor het volgen van regels, trouw aan een bestaand systeem, goed gedrag en het niet overschrijden van de grenzen die ons zijn opgelegd door onze cultuur of samenleving.
U geeft of krijgt advies, je hebt de mogelijkheid tot het volgen van een opleiding.
Deze kaart staat voor de praktische toepassing van waarde in het dagelijkse leven, geduld en flexibiliteit, medeleven en inlevingsvermogen.
Handel naar eer en geweten, gebruik hiervoor je goed en bescheiden gevoel.
Geef de mogelijkheid tot het ontwikkelen van een eigen levensvisie, streef wijsheid na en zoek steun bij meerderen.
U bent op zoek naar antwoorden betrekkende op het spirituele of filosofie die kunnen leiden naar een zinvoller leven.
Hou rekening met de nodige beproevingen.
In je relatie kan je een star gevoel hebben, dit komt omdat je partner niet echt romantisch of spannend lijkt te zijn, maar eerder braaf.

Kaart omgekeerd

Deze kaart staat voor kwetsbaarheid, onmacht en zwakte.
Uw daden kunnen ondoordacht zijn waardoor deze soms onvolwassen overkomen.
Hou jij je niet te vast aan bepaalde normen?
Klamp je niet zo vast aan ouderwetse opvattingen en onbewezen veronderstellingen, waardoor je gezag in twijfel gaat trekken en er extreem op reageert.
Lap niet alles aan je laars.
Deze kaart staat voor breken met traditie of afzweren van een bepaald gebruik of geloof.


 
DE GELIEFDEN

Kaart rechtop

Deze kaart voor liefde, vreugde en geluk en bevat de elementen van schoonheid, volmaaktheid en harmonie.
Je verlangens worden vervuld ook al is het maar voor even.
Deze kaart heeft betrekking op alle fases van liefde, van de eerste ontdekking van elkaar tot de uiteindelijke vervulling.
Pas op voor verleiding of andere complicaties, communicatie en openheid is een belangrijk aspect in een liefdesrelatie.
Deze kaart staat ook voor keuze tussen twee mensen, tussen liefde en werk, verstand en gevoel, die zich moeilijk laten verzoenen.
Hou rekening mee dat een keuze niet gemakkelijk is en verstrekkende gevolgen kan hebben.
Soms moet je iets opofferen van jezelf, luister vooral naar je hart.

Kaart omgekeerd

Deze kaart duidt op onbetrouwbaarheid, grilligheid en wispelturigheid.
Er is sprake van een onbeantwoorde liefde of het 'klikt' niet, waardoor de relatie tegen valt.
Kijk eens of je de liefde niet te romantisch voorstelt.
Je kunt het erg goed vinden met iemand maar er is geen lichamelijke aantrekkingskracht.
Koester je gemengde gevoelens voor iemand of vertrouw je hem/haar niet helemaal?
Een verkeerde keuze kan leiden tot spijt of schuld gevoelens.


 
DE ZEGEWAGEN

Kaart rechtop

Deze kaart houdt verband met de materiŽle aspecten van het leven, zoals werk en geld.
De kans is dat je jezelf in een netelige situatie bevind en je uw uiterste best doet om grip op de zaken te krijgen.
Vecht voor uw zaak.
Het lijkt misschien dat je kansloos bent maar met zelfbeheersing, wilskracht en discipline kom je een heel eind verder.
Daarvoor moet je misschien wel een paar lastige verlangens bedwingen.
Bundel uw energie en neem de teugels in handen, ga recht op je doel af.
Er wacht u een status en erkenning.
Romantiek komt op de tweede plaats.

Kaart omgekeerd

Deze kaart duid op overmaat aan zelfvertrouwen, je neemt te veel hooi op je vork en grijpt boven u kunnen.
Je kunt niet ten koste van alles winnen, want plannen kunnen hierdoor op niets uitlopen en er kunnen zich obstakels voordoen.
Wees eerlijk als je niet een controle op een bepaalde situatie kunt krijgen.
Iemand uit je omgeving kan onverantwoordelijk overkomen en zet je daardoor op die manier klem.
Uw partner laat het initiatief aan anderen over.
Mogelijke plannen voor een reis kunnen verhinderd worden waardoor je niet weg geraakt.

 

RECHTVAARDIGHEID

Kaart rechtop

Deze kaart staat voor eerlijkheid, integriteit, compromis en respect voor het recht.
In bepaald opzicht draait het bij deze kaart om de perfecte orde en balans in het bestaan.
Gesuggereerd wordt dat u gematigd en redelijk moet zijn en moet vasthouden aan eer en deugdzaamheid bij het afwegen van goed en kwaad
Deze kaart laat u zien, dat u de verantwoordelijkheid voor uw daden moet aanvaarden.
Probeer te begrijpen wat de gevolgen van uw gedrag kunnen zijn en besef dat anderen later de gevolgen ondervinden van wat u nu doet.
Maak zorgvuldige afwegingen voor u een beslissing neemt.
Deze kaart stimuleert u toe een onpartijdige houding.
Indien u verwikkeld bent in een rechtszaak of een ruzie om principiŽle of morele kwestie, besef dat de waarheid altijd aan het licht komt en dat recht meestel zegeviert.

Kaart omgekeerd

Deze kaart wijst op juridische problemen, zorgen over de uitslag van een rechtszaak of angst dat een besluit zal worden herzien.
Een oordeel kan te streng of onrechtvaardig zijn uitgevallen.
De kans bestaat dat er sprake is van valse beschuldigingen.
Vooroordeel, rechtsongelijkheid of gebrek aan inzicht leiden mogelijk tot onrechtvaardige situaties.
Regels waar u een vast vertrouwen in stelde , blijken opeens niet meer te gelden.
Er is sprake van een onevenwichtige relatie.
Ruzie kan hiervan de basis zijn.

 

DE KLUIZENAAR

Kaart rechtop

De kluizenaar attendeert ons op de waarde van eenzaamheid, rust en afzondering ten opzichte van de samenleving.
Neem afstand van uw dagelijkse beslommeringen en richt uw blik naar binnen.
Laat relaties, partners en familieleden even voor wat ze zijn.
Trek u terug in uzelf en mediteer.
Het isolement bied de mogelijkheid om diepe waarheden over het leven te ontsluieren en grote zelfkennis te verwerven.
Deze kaart symboliseert allerlei speurtochten: naar de waarheid, naar de zin van het leven, innerlijke rust en evenwicht.
Benut uw tijd goed, zoek naar antwoorden  op uw levensvragen, geef de moegelijkheid van ontwikkeling van een bepaalde vaardigheid.
Erken dat er veel is dat u niet weet, probeer daarom de problemen met een open, niet schoolse instelling te benaderen.
Aarzel niet om u in het onbekende te storten tijdens uw zoektocht naar antwoorden.
De kluizenaar staat ook voor het afmaken van ooit begonnen ondernemingen en voor het einde van een periode van eenzaamheid.

Kaart omgekeerd

Deze kaart wijst op een lastig asociaal persoon, die niet met anderen wil samenwerken of zich van zijn naasten afkeert.
De kaart waarschuwt ervoor dat er iemand zijn/haar greep op de werkelijkheid heeft verloren en zaken onjuist beoordeelt, waardoor deze persoon op kinderachtig gedrag zich uit.
Deze kaart staat ook symbool voor eenzaamheid, angst voor ziekten en ouderdom.

 

HET RAD VAN FORTUIN

Kaart rechtop

Deze kaart wijst op een plotselinge wending in een situatie of op een schijnbaar toeval, zorg dat je de gebeurtenissen van op een afstand bekijkt en wees alert op nieuwe vrijgevochten denkbeelden en kansen.
De fortuin staat voor deeluitmakende patronen in het leven
Door de omwentelingen van het rad van fortuin blijven dingen nooit lang hetzelfde.
Soms lijk je volkomen te zijn vastgelopen, maar opeens loopt alles weer op rolletjes.
Deze kaart kondigt aan dat u een gokje moet wagen en risico's moet nemen om verder te komen in uw persoonlijke ontwikkeling.

Kaart omgekeerd

In omgekeerde ligging hoeft deze kaart niet op iets slechts  te duiden.
U komt degelijk verder in het leven, maar zonder dat er nu van grote tegenslagen sprake is,hapert de machine wel eens even, waardoor de ontwikkeling moeizaam lijkt te verlopen.
Kijk even of uw timing wel juist is,soms lijkt het perfect maar is het nog niet de tijd ervoor.
Er vinden te veel veranderingen plaats in een te hoog tempo.
Waardoor de  kans bestaat dat je gebeurtenissen als tegenslagen ervaart terwijl ze dat helemaal niet zijn.


KRACHT

Kaart rechtop

Deze kaart staat voor kracht, zelfvertrouwen en beheersing, en dat in de zin van innerlijke kracht en doorzettingsvermogen in zelfs de moeilijkste situaties.
Wanneer het er op aan komt kunt u diep in uzelf uit een enorme energie putten, gaande van uithoudingsvermogen, ijver tot vastberadenheid.
Wat u ook overkomt, u bent er tegen opgewassen, neem uw Lot in eigen handen.
Een van de aspecten van deze kaart is fysieke kracht, maar niet in de zin van brute kracht.
Met een kalme, toegewijde houding valt veel te bereiken, handel uit liefde en compassie, vanuit zelfvertrouwen en wilskracht en toon morele moed.
Relaties worden gekenmerkt door wederzijdse passie, aantrekkingskracht en inzet.

Kaart omgekeerd

Deze kaart duidt op twijfel van eigen kracht, besluitloosheid, gebrek aan zelfvertrouwen.
De mogelijkheid bestaat dat u bang bent voor de heftigheid van uw hartstochten of die van een ander.
Er is sprake van onmacht, zwakte, angst die schuil gaat onder uitbundig en stoer gedrag.


 
 
DE GEHANGENE

Kaart rechtop

Deze kaart is zeer gecompliceerd, hij staat voor in het ongewisse te verkeren, voor geen kant meer uit te kunnen.
Deze beperkingen kunnen uit een persoon zelf voortkomen.
De mogelijkheid bestaat dat u bent vastgelopen en denkt u heel veel na tot piekeren toe.
Maar er bestaat ook een kans dat u wel juist bent, maar anderen het niet met u eens zijn.
Er is sprake van nervositeit, ongemakkelijke gevoelens en zelfs angst omdat u in een ongekende situatie verkeert.
Soms kun je de realiteit niet meer zien en reageer je daarom overgevoelig en stel je daardoor je plannen te lang uit.
Doordat anderen je niet helemaal kunnen volgen voelt u zich geÔsoleerd, gefrustreerd, verward of vernederd en ervaar je daardoor een moeilijke periode
Ga bij uzelf na wat je eigenlijk in het leven wilt bereiken.
Deze kaart duidt op een breuk met oude gewoonten en patronen, bekijk de situatie eens vanuit een andere invalshoek.
Soms ligt het niet voor de hand een nieuwe richting in te slaan, denk daarom lang en diep na.
Uw denkwerk kan ertoe leiden dat uw houding verandert, dat u anders gaat leven, een geestelijke transformatie door maakt of nieuwe waarden voorop gaat stellen.
Deze kaart staat voor geestelijke verandering, zelfverloochening, gewenning aan iets nieuws en zelfs voor wedergeboorte. Hij duidt op een keerpunt in uw leven.
Misschien bereik je uw doel, misschien ook niet, het loslaten van eigendunk en fysiek comfort kan heel stimulerend werken.

Kaart omgekeerd

Deze kaart duidt  op een gebrek aan opofferingsgezindheid of een offer uit eigen belang.
Mogelijk bent u niet bereid te doen wat gezien de situatie vereist is .
Waardoor u zich kwetsbaar of lusteloos voelt en kiest u daarom de weg van de minste weerstand, waardoor u zich aan niets of niemand iets verplicht voelt.


 
DE DOOD

Kaart rechtop

Deze kaart staat niet in de letterlijke zin voor de dood, maar duidt op plotselinge, drastische en permanente veranderingen: een radicale verandering van levensstijl, een einde van een bepaalde periode of een ingrijpende gebeurtenis die een nieuwe levensfase inluidt.
Het kan gaan om een einde van een relatie, een baan of een vriendschap, maar steeds is de verandering belangrijk en noodzakelijk.
Soms hebben we een schok nodig om uit onze sleur bestaan op te schrikken.
Wie moeilijkheden ziet aankomen, is vaak niet in staat erop te reageren of probeert de veranderingen zo gering mogelijk te houden.
Maar in dit geval vind er een ingrijpende omwenteling plaats en heeft verzet geen zin, want de veranderingen worden u toch opgedrongen.
De verandering waar deze kaart op duid is te vergelijken met het afsnoeien van dode takken, zodat r een nieuwe groei mogelijk wordt.
Sommige dingen in ons leven hebben geen zin meer en staan onze ontwikkeling alleen maar in de weg.
Wat u dwarszit zal spoedig voorbij zijn, ťťn ding staat hoe dan ook vast, niets blijft hetzelfde.

Kaart omgekeerd

Deze kaart duidt op aarzeling, traagheid, stagnatie en het gevoel dat u in uw leven bent vastgelopen.
Mogelijk klampt u zich te veel vast aan wat u hebt en durft u geen alternatieven onder ogen zien.
Je hebt het gevoel dat een relatie aan het verkommeren is.
Door ontkenning en verzet worden onvermijdelijke veranderingen er alleen maar pijnlijker op.

 

GEMATIGDHEID

Kaart rechtop

Een alchimist brengt veranderingen teweeg en is een katalysator die bepaalde bestanddelen zo omvormt dat ze volledig worden vernieuwd.
Deze kaart richt zich niet op het eindresultaat maar op het proces waardoor dit tot stand komt.
Een proces waarin de zaken steeds opnieuw worden gecombineerd, oplossingen voortdurend worden aangepast, emotie en daadkracht worden versmolten en alle bestanddelen tot een werkzaam geheel uitgroeien.
Door nijver geŽxperimenteer ontstaat, schijnbaar bij toverslag iets verrassends en unieks dat volledig verschilt van de oorspronkelijke situatie.
Gematigdheid staat ook voor rust, verdraagzaamheid en compassie.
Verbintenissen krijgen een harmonieus karakter hetzij doordat de betrokkenen goed bij elkaar passen, hetzij doordat ze zich ervoor inzetten.
Daarbij spelen geduld, verstand, concentratie en innerlijke rust een hoofdrol.
Mogelijk hebt u al een dergelijke evenwichtstoestand gevonden, wees mild in uw oordelen.

Kaart omgekeerd

In omgekeerde ligging wijst gematigdheid op tegenstrijdige behoeften, onenigheid of vermogen om de juiste balans te vinden.
U kunt nu geen beslissingen nemen.
Bepaalde combinaties kunnen explosief werken en blijken onstabiel te zijn.


 
DE DUIVEL

Kaart rechtop

De duivel lijkt een angstaanjagende kaart, maar is geen kwaadaardige figuur, hij is eerder onvoorspelbaar en ergerlijk en kan grote beroering veroorzaken.
De duivel vertegenwoordigt de schaduwzijde van de persoonlijkheid: leugenachtigheid, domheid, de twijfel en moedeloosheid waar iedereen wel eens mee te kampen heeft.
Hij brengt ons ertoe iets te doen waarvan we weten dat het ons zal schaden.
Hij staat voor alles wat ons oordeel vertroebelt en is de kracht die onze creativiteit en daadkracht verlamt, de onzichtbare tegenstander die ons staat dwarszit.
Hij manifesteert zich in onze angsten voor het onbekende en onze gevoelens van isolement.
Waardoor u zich machteloos voelt en u uw problemen niet meer aan kan en een zondebok zoekt voor uw ellende, waardoor u uw problemen zich op een niet rationeel vlak laat verklaren.
U zult het moeten accepteren, hoe kwaad en ongemakkelijk u zich er ook bij voelt.
Deze kaart staat ook voor verzachten van strenge regels.


Kaart omgekeerd

Deze kaart wijst op bevrijding, moeilijkheden verdwijnen.
Er volgt een periode van uitstel nadat u van twijfel en angst bent bevrijd.
U ontdekt dat sommige dingen niet te verklaren zijn

 

DE TOREN

Kaart rechtop

Deze kaart staat voor een dramatische, onverwachte wending die alles op zijn kop zet.
Deze wending kan bijzonder schokkend zijn.
Het kan gaan om een plotselinge tegenslag of om iets wat alle zekerheden aantast.
Illusies die u lang hebt gekoesterd worden verbrijzeld en uw wereldbeeld veranderen volkomen.
Ze leiden vaak tot pijnlijke en angstaanjagende veranderingen.
Maar ook kunt u weer met beide op de grond worden gezet, uit een hinderlijke sleur worden weggetrokken of worden bevrijd vanachter een muur die u om uw persoon had opgetrokken.
Opeens doet er zich een kans voor om te breken met vastgeroeste gewoonten, u uit strakke patroon te bevrijden of u van verstikkende contacten te ontdoen.
Wat u voor veilig aanzag, was in werkelijk verstikkend.
Het kan erop lijken dat uw hele wereld instort en niets of niemand u meer beschermt, maar een bevrijding van beklemmende banden biedt u de mogelijkheid om een nieuwe start te maken.
Wees bereid oude structuren te slopen en iets nieuws te beginnen, dat uw persoonlijkheid meer recht doet.
Soms is een heftige schok nodig om ons uit onze sleur te bevrijden, het zal niet meevallen, maar steen voor steen kunt u een nieuw bestaan opbouwen.

Kaart omgekeerd

Deze kaart geeft aan dat een te verwachte crisis op het nippertje wordt vermeden.
Er is sprake van vals alarm.
Het kan ook zijn dat u niet bij machte bent te veranderen, u wilt de moeilijkheden niet trotseren, u ontkent de problemen waar u mee te maken heeft.

 

DE STER

Kaart rechtop

Deze kaart wordt wel eens de vervuller van wensen genoemd.
Sinds mensenheugenis geldt de ster als een symbool van voorspoed, geluk en succes.
U wordt aangemoedigd om het allerhoogste, de sterren, na te streven en uw talenten optimaal te benutten.
Deze kaart staat voor optimisme en hoop, voor het licht aan het uiteinde van een tunnel en als een lichtbaken waarop u zich in het duister kunt richten, zodat u de juiste koers kunt aanhouden.
Uw plannen zullen worden verwezenlijkt, geluk, voorspoed en een wending ten goede liggen in het verschiet.
Uw vertrouwen in het leven wordt hersteld en er wachten u evenwicht, harmonie, innerlijke rust en levensgeluk.
Geniet van uw onbeperkte mogelijkheden, u zult stralen al een ster, creativiteit en inspiratie zullen u als een lichtend aura omgeven.
Wees open en eerlijk, durf te zijn wie u bent, anderen zullen in de ban van uw uitstraling geraken en door u worden aangetrokken.

Kaart omgekeerd

Deze kaart wijst op optimistische verwachtingen die niet worden ingelost, dat kan leiden tot pessimisme, teleurstelling en ontgoocheling.
Doordat iets tegenvalt waarop u vurig hoopte wordt uw levensgeluk verminderd of belemmerd.
Een rustige periode  kan waarschijnlijk slechts van korte duur zijn, uw denken kan vaag en ongericht aanvoelen.
Laat uw zelfvertrouwen niet omslaan in eigendunk.
Een teleurstelling kan je zo van slag brengen dat er meer teleurstellingen zullen volgen.
Doordat u zich in uw creativiteit geblokkeerd voelt, raakt u in een lusteloze stemming en uw enthousiasme verdwijnt voor een plan dat reeds geen reŽle kans van slagen lijkt te hebben.
Anderen maken op u de indruk dat zij mooi en briljanter lijken te zijn dan uzelf.
Door twijfels aan uzelf en gevoelens van minderwaardigheid onderschat u wellicht uw eigen kwaliteiten in vergelijking met anderen die een krachtigere uitstraling lijken te hebben.


 
DE MAAN

Kaart rechtop

Het bleke maanlicht onttrekt de kleur aan de dingen en maakt dat alles er anders uitziet.
We raken daardoor gemakkelijk de klust kwijt en voelen ons angstig en gedesoriŽnteerd.
Mogelijk kunt u een bepaalde situatie niet in een helder licht zien en hebt u het idee in het duister te tasten.
De schaduwwereld kan bekoren en misleiden, inspireren en angst aanjagen.
Mogelijk hebt u een onverklaarbaar voorgevoel, niets is wat het lijkt te zijn, hou u niet voor de gek.
Door onoprechtheid kunnen de ware motieven van mensen aan het oog onttrokken worden.
Volg uw intuÔtie, schijnbaar ongegronde angsten kunnen wel degelijk reŽel blijken te zijn.
Net als de veranderlijke maan duidt deze kaart op wispelturigheid, ook op gebrek aan hoop en moed.
Mogelijk voelt u zich onverklaarbaar tot iets aangetrokken en raakt u in de ban van het onbekende of wordt u door uw fantasie misleid.
Deze kaart geeft aan dat u uw angsten het hoofd moet bieden en de strijd moet aangaan met uw persoonlijke demonen.
De maan is verbonden met uw verbeelding, u kunt dit bijzondere vermogen gebruiken om de realiteit te ontvluchten en verantwoordelijkheden te ontlopen.
Probeer er iets positief en creatief van te maken.
Wees voorbereid op interessante dromen en ongewone invallen.

Kaart omgekeerd

Deze kaart wijst op kleine teleurstellingen en foutjes, u hebt het idee dat u niet doelgericht bezig bent, wat u argwanend en angstig maakt.
U bent praktisch ingesteld en vat alles letterlijk op en durft u nooit aan een dwaasheid over te geven.
Mogelijk is er iemand in je omgeving die zich manipulerend opstelt.


 
DE ZON

Kaart rechtop

Deze positieve kaart duidt op vreugde, triomf en de mogelijkheid om uw ambitie te verwezenlijken en uw doelen te bereiken.
U hebt nu de kans uitbundig en vol zelfvertrouwen te leven, initiatieven te nemen en te genieten van al het goede dat voor u in het verschiet ligt.
De zon is een voorbode van geluk en goede, evenwichtige relaties.
De toekomst wordt met optimisme tegemoet gezien, omdat alles mogelijk lijkt.
Uw levenskracht straalt warmte en licht uit, uw levensdoel is zonneklaar.
U zindert van creativiteit en inspiratie en u zet het leven van uw naaste in een warme gloed.
Het licht van de waarheid en de rede maakt korte metten met soberheid en onwetendheid.

Kaart omgekeerd

Deze kaart heeft meestal dezelfde betekenis als in de normale ligging, maar in sterkere of juist geringere mate.
U hebt het idee dat u uw succes of voorspoed niet verdient.
Een bepaalde situatie kan te intens voor u worden, waardoor u een opgebrand gevoel krijgt


 
HET OORDEEL

Kaart rechtop

Deze kaart wijst op een ontwaken, een bereidheid om bewuster in het leven te staan en de mogelijkheid om afstand te doen van bepaalde beperkingen.
Accepteer oude fouten en wees vergevingsgezind, tegenover uzelf en tegenover anderen, ga terug naar af.
Het is de tijd om zaken op een rijtje te zetten, een oordeel te vellen en na te gaan wat de gevolgen zijn geweest van je optreden.
U wordt beloond voor uw vroegere inspanningen, u geeft of krijgt kritiek en komt in het reine met zaken uit het verleden of aspecten van uzelf die u liever verborgen hield.
U stuit op ongekende mogelijkheden in uzelf.
U krijgt de mogelijkheid om nieuwe wegen in het leven in te slaan en uw bestaan een nieuwe zin te geven.
Deze kaart geeft aan dat het hoog tijd is om uw bestaan in eigen hand te nemen en dat u moet ophouden met andere verantwoordelijk te houden voor uw teleurstellingen en gemiste kansen.
U zult moeten leren uw situatie op te vatten als een direct gevolg van uw vroegere besluiten en daden.

Kaart omgekeerd

Deze kaart wijst op onwil om de feiten onder ogen te zien, verantwoordelijkheden te nemen en uw eigen aandeel in uw situatie te erkennen.
Het leven is doorgegaan maar u bent blijven stil staan, u volhardt in uw oude gewoonten en geeft de voorkeur aan de veiligheid van uw ingesleten gewoonten en uw illusies.
U bent niet in staat dingen te overzien en bent daardoor besluitloos, waardoor u het echte probleem negeert.
Wellicht hebt u te maken met een scheiding of een moeilijke overgangssituatie.
Een rechtszaak kan tot een teleurstelling uitlopen, iemand staat kritisch of bevooroordeeld tegenover u.
Er worden slechte beslissingen genomen, u weigert ook uw verplichtingen onder ogen te zien.


 
DE WERELD

Kaart rechtop

Deze positieve kaart is tekenend voor emoties en staat voor groei, kennisverwerving en vooruit komen in het leven.
U kunt alle ervaringen uit uw leven combineren tot een zinrijk geheel.
Ook al maakt u geen letterlijke wereldreis in de loop van uw leven zult u veel indrukken opdoen.
De kans bestaat dat u eindigt op hetzelfde punt waar u begon, maar u bent wel een stuk wijzer geworden.
Streef het hoogste na, maar blijf met beide voeten op de grond staan.
Deze kaart staat voor wensen die kunnen uitkomen, geniet van uw successen, maar morgen zult u alles weer moeten geven.
Doe steeds uw uiterste best, dan kunt u de wereld veroveren.

Kaart omgekeerd

Deze kaart wijst op een wereld die niet in evenwicht is, en wilt u zich mogelijk een poosje terugtrekken.
Uw visie is te weinig globaal, laat u echter niet door goede reacties in slaap sussen.

 
De grote Arcana
De dwaas   De nar

De magier   Shakespeare

De hogepriesteres   Aemilia

De keizerin   Koningin Elizabeth

De keizer   Hendrik VIII

De hierofant   Humprey, Hertog van Gloucester

De geliefden   Romeo en Julia

De zegewagen   Hendrik V

Rechtvaardigheid   Portia

De kluizenaar   Caliban

Het rad van fortuin   The Fortune TheatreKracht   Katharina en Petruccio

De gehangene   Hamlet

De dood   Koning Lear

Gematigheid   Prospero

De duivel   Puck

De toren   Timon

De ster   Cleopatra

De maan  De drie heksen

De zon Koning van Navarre en de Franse prinses

Het oordeel   Vincentio

De wereld   The Globe Theatre

 
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP


Tarot Index
Wat is tarot ?
Aleister Crowley Tarot
Raider Waite Tarot
Lenorman Tarot
Shakespeare Tarot
Verschillende legingen van de kaarten
Uitleg van Rider Waite Tarot
De speelkaarten door de eeuwen heen.