ANJA MYSTERY'S OPEN PARANORMAALBOEK
Copyright 2005 Stealth Design Belgium. All Rights Reserved.
OuijabordBetekenis van het woord Ouija

Geschiedenis Ouijabord

Hoe ziet een Ouijabord eruit?

Geloof en Ouijabord

Glaasje draaien

Gevaren van het Ouijabord

Waarom is een Ouijabord gevaarlijk?

Nawoord

Betekenis van het woord Ouija                                                          

De Ouija ontleent zijn naam aan het Franse 'oui' en het Nederlands/Duitse 'ja' wat beide 'ja' betekent.

Geschiedenis Ouijabord                                                                      

Hoever het Ouijabord terug gaat is nooit echt gedocumenteerd.
Men heeft met opgravingen in Egypte wel een soort bord terug gevonden, dat zeer sterk op een Ouija bord leek en dat ook werd gebruikt om contacten te leggen met overledenen.
Toch is er nog steeds een discussie hierover aan de gang of het werkelijk daarvoor werd gebruikt, daar Egyptenaren het Hiernamaals als een 2de leven beschouwde en men deze niet mocht verstoren als een gewone sterveling.
Archeologen zijn van opvatting dat dit bord eerder werd gebruikt om op een respectvolle manier contact te maken met de Goden en dat dit enkel door de Hoogpriesters uitgevoerd mocht worden.

Ten tijde van Lodewijk de  XIV (14de) waren tarot kaarten al heel bekend en werden deze op veel kitsch feestjes boven gehaald door een ingehuurde zigeunerin, rond diezelfde periode kwam ook  een soort van Ouijabord op de voorgrond.
Het allereerste Ouijabord bestond ook niet echt uit de letters van het alfabet maar meer uit symbolische tekens.
In 1898 begonnen William en Isaac Fuld uit Baltimore in Maryland met de productie van het Ouijabord zoals we deze nu kennen ter vervanging van het automatische schrift (dit omdat een handschrift niet altijd duidelijk leesbaar was en men dus  een alternatief zocht om toch op een snelle en duidelijke manier boodschappen door te geven)
William Fuld
Isaac Fuld
In 1966 kocht de Amerikaanse spelletjesfabrikant Parker Brother de rechten op het Ouijabord.
En werd het als een onschuldig gezelschap spel overal in de wereld verspreidt.
De spelregels waren: dat je het spel kon spelen  met max. 6 deelnemers
Men ieder de wijsvinger op het plankje legde
Dat iedere persoon apart 1 vraag kon stellen waar iedereen zich op concentreerde
Het bord zou dan een antwoord geven.

In ieder huishouden vond je wel een Ouijabord terug tussen de andere gezelschapsspelen.
Omdat het een mysterieus spel was werd dit nog het liefste gespeeld s'avonds en met  regenachtig weer, om het geheel nog spannender te maken.

In het occulte was het Ouija bord ook heel erg geliefd en werd deze gebruikt om Geesten op te roepen vanuit het dodenrijk, om contact te zoeken met de Hogere Werelden, Satan, enz...
De oude symbolische Ouijaborden van de zigeuners geraakte meer en meer op de achtergrond en verdween.
TOP
Hoe ziet een Ouijabord eruit?
Hieronder kun je verschillende voorbeelden bekijken van Ouija borden.
Indien u hier niets ziet is het mogelijk dat Flashplayer niet is geinstalleerd op uw computer.
Klik hier om deze speler te instaleren.
Flashplayer
All images of ouija bords are property of Lou Gentile Productions
Meestal is het een glad, houten bord met midden boven de letters van het alfabet, geflankeerd door links Yes en rechts No.
Met daaronder de getallen van 0 tot 9 (geschreven als  1,2,3,4,5,6,7,8,9,0)
Midden onder staat het woord Goodbye.
Hierop wordt een klein driehoekig vormig, druppelvormig of hartvormig plankje gelegd dat op 3 kleine voetjes ondersteund word (meestal bekleed met een beetje vilt dit omdat het makkelijker schuift). In het plankje heb je meestal een ronde opening  met een klein stukje glas erin (deze heeft een licht vergrootglas effect) er zijn ook plankjes zonder het stukje glas enkel een opening of gewone gesloten plankjes
Het hangt meestal van de lay-out van het bord af, er bestaan over de 1000 verschillende soorten  Ouijabord lay-outs.
TOP
Geloof en Ouijabord                                                                         

De kerk heeft altijd het Ouijabord gezien als een teken van de duivel, net zoals tarot kaarten, pendels, glazenbollen, enz…
Toen mensen begonnen in te zien dat het niet zo een onschuldig spel was, zoals eerst gedacht.
Werden de Ouijaborden verbannen in alle winkels en openbaar op een soort van brandstapel geworpen, begraven of verstopt ergens op zolders of in kelders.
Men dacht op die manier het Ouijabord in de vergetelheid te brengen.
Maar zoals we weten blijven verhalen altijd verder gaan...
TOP
Glaasje draaien                                                                                


Terwijl de ene predikte over de gevaren van bezetenheid en Satan, begonnen anderen er net door geïntrigeerd te geraken.
Zo is ook het "Glaasje draaien" ontstaan.Men schreef gewoon op  een papier of op losse blaadjes alles wat er op een Ouijabord stond en het houten plankje werd vervangen door een glas.
Hoe enger de omgeving hoe spannender het werd…
Begraafplaatsen, kelders, verlaten huizen, enz… werden de plaatsen om glaasje te draaien te meer omdat men er zeker was dat men daar zeker contact kon leggen met de doden.
Men ging dan in een kring zitten en iedereen raakte het glas aan met de rechter wijsvinger.

Het glas werd in het midden geplaatst van het geïmproviseerde Ouijabord(spel)
Een kaars zorgde niet enkel voor licht maar men dacht ook dat deze bescherming bood
Om te stoppen met het spel moest je het glas stukslagen, de kaars uitblazen, een kruisteken maken, het geïmproviseerd Ouijabord op de grond gooien of alles dooreen gooien en dan zou de Geest weg zijn.
TOP
Gevaren van het Ouijabord                                                               

Hoewel het Ouijabord een leuk en spannend spel lijkt.
De waarschuwingen blijven hetzelfde, het is en blijft heel erg gevaarlijk!
En voor een keer heeft de Kerk zijn gelijk hierin gehaald.
Zelfs het meest ervaren Medium blijft waarschuwen voor de gevaren die ermee verbonden zijn.
TOP
Waarom?                                                                                 

Deze vraag wordt dagelijks gesteld " waarom is het Ouijabord gevaarlijk?"
"waarom mag ik geen contact zoeken met mijn overleden opa-oma-tante-oom-echtgeno(o)t(e)- broer-zus, enz…"

Als men te komt overlijden, laat je  het aardse lichaam achter en gaat je ziel/geest/astrale lichaam naar een hogere sfeer (ook hiernamaals of " de Bron" genoemd)
Personen die over zijn, zijn over en daarmee kan er geen contact meer gemaakt worden.
Indien er toch contact gemaakt word zal deze op een andere manier gebeuren en zal de overleden persoon samen met de Gidsen werken om op een zuivere manier contact te verkrijgen.
Mediums kunnen via psychometrie (aanvoelen van persoonlijke voorwerpen van de overleden persoon of lezen van een foto van de overleden persoon) en samenwerking van de Gidsen boodschappen door krijgen (indien toegestaan) en als een soort van doorgeef kanaal het doorgeven aan de vrager.

Met een Ouijabord leg je contact met een lagere sfeer.
Dit zijn meestal overleden personen die zijn blijven hangen tussen de aardse sfeer en de hogere sfeer en heel sterk verlangen naar een aards lichaam en niet zuivere bedoelingen hebben.
Meestal begint een vraag ronde heel simpel, men zegt de naam van de persoon die je wilt contacteren en dat deze zich duidelijk wilt maken via het Ouijabord.
Een zwerver zal hierop ook snel reageren, zolang de vragen ronde heel simpel blijft zal deze ook niet blijk geven van iets kwaads.
De antwoorden kunnen echt heel waarheidsgetrouw over komen, maar dat komt ook omdat de zwervers deze oppikken van de persoon(vrager) die contact zoekt.
Waar weinig mensen bij stilstaan is dat als ze een vraag stellen, in zichzelf het antwoord herhalen en het zo doorgeven aan de zwerver.
Pas als de vragen dieper gaan en de vrager zelf geen antwoorden erop weet, zal je zien dat het helemaal omdraait.
De zwerver wordt boos, je voelt een kilte, ruikt zelfs soms een stank, de kaarsvlam begint heel hevig te reageren en zelf voel je jezelf heel erg ongemakkelijk tot angstig.
Doordat de zwerver ondervindt dat je niet dieper met hem te maken wilt hebben, gaat deze ook antwoorden geven die alles behalve vriendelijk meer zijn en op vervloekingen beginnen te lijken.

De sessie wordt onmiddellijk afgebroken maar dat wil niet zeggen dat daarmee ook die zwerver weg is.

Doordat deze nu weet je aandacht te trekken, zal deze ook op andere manieren proberen je aandacht te trekken.
Iedereen kent de verhalen wel van stoelen die verschoven worden, lichten die aan en uit gaan, kasten die plots open staan, het gevoel hebben dat je plots omver geduwd wordt zonder dat er iemand in je buurt is, enz…

Deze verhalen zijn echt geen sprookjes!
Hoe het komt dat deze zwerver/geest dingen kan verplaatsen is eigenlijk heel simpel
Alles en iedereen heeft een aura, zo ook de zwerver.
Het enigste verschil in de aura is de warmte.
De aura van een huis of voorwerp waarin geleefde wordt heeft een actieve en warme aura, de zwerver heeft een andere aura die heel erg koud en kil is.
Daar een zwerver zijn aura met volle kracht bundelt op een aardse aura onstaat er een soort van bots effect die soms zo krachtig kan zijn dat er een verplaatsing plaats vindt.

Het grootste gevaar ligt in dat de zwerver in je aura is komen (daarom ook de naam auralifters)
Je voelt niet enkel hun kilte en woede, je voelt je ook meer uitgeput en moe.
En hebt een zwaar leeg gezogen gevoel en dat is ook zo, de auralifter laad zijn aura op met die van jou.

Daarom is  oproepen onder invloed van drank en/of drugs ook zo gevaarlijk.
Op dat moment ben je heel erg open en kunnen ze als het ware je aura meer overnemen.

-Een overname kan leiden tot de volgende symptomen-

Gevoel van gespleten persoonlijkheid (stemmen horen die je opdragen negatieve dingen te doen)
Agressie (agressief gedrag tegenover jezelf en derden)
Erg negatief ingesteld
Geen invloed meer over je eigen lichaam
Gevoel van machteloosheid
Geen eetlust
Overmatig drank en/of druggebruik
Zwaar depressief, dat kan leiden tot zelfmoord pogingen indien er niet op tijd ingegrepen wordt!

Met heel sterke Mediums (meestal zijn ze met zijn 2à 3) en samenwerking van de Gidsen, kan een auralifter verdreven worden uit een overgenomen persoon en zal men er alles aan doen om de auralifter over te helpen, zodat deze ook op zijn gepaste tijd de rust krijgt die hij verdiende.

De aura van de overgenomen persoon wordt terug hersteld en gezuiverd en ook het huis zal gezuiverd worden door de Mediums.
TOP
Nawoord

Ik blijf hier nogmaals heel sterk benadrukken dat alles wat hier geplaatst is, berust op waarheid en dit niet zomaar een fabel is!
Ieder Medium zal ook afraden om op deze manier contact te zoeken.
Een zuiver ervaren Medium zal eerder psychometrie toepassen dan oproepen.
Laat je niet verleiden door vrienden tot lekker even stoer doen, om te zien wie wat en hoe ver durft te gaan.
Waarschuw iedereen die glaasje wilt draaien of wilt experimenteren met een Ouijabord.
Indien er een contact wordt toegestaan met een overleden persoon zal dit op een gestuurde manier gebeuren met samenwerking van de Gidsen.
Dit kan zijn via dromen(zie hoofdstuk dromen) of je komt in contact met een zeer ervaren Medium die je op een andere manier kan helpen.

Bezin voor je aan iets begint!!!


Anja-Mystery
Copyright 2005 Stealth Design Belgium. All Rights Reserved.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOP