ANJA MYSTERY'S OPEN PARANORMAALBOEK
Copyright 2005 Stealth Design Belgium. All Rights Reserved.
Media artikels
Op 1 september 2004 is dit artikel verschenen in verscheidene weekbladen, waaronder TV Familie.
Ik durf te zeggen dat ik hier wel trots op ben.
Ook tijdschriften die een sceptische kijk hebben op het paranormale waren geļnteresseerd in mijn verhaal en foto's.
Ziehier de cover van Skepter van september 2003.
Copyright 2005 Stealth Design Belgium. All Rights Reserved.