ANJA MYSTERY'S OPEN PARANORMAALBOEK
Copyright 2005 Stealth Design Belgium. All Rights Reserved.
Copyright 2005 Stealth Design Belgium. All Rights Reserved.
Mlle Lenormand of de Sybille Van de  Faubourg Saint Germain
Mlle Lenormand is over de gehele wereld beroemd en dat vooral door de kaarten naar haar genoemd, waarvan men aan neemt dat de richtlijnen voor hun ontwerp door haar zijn gegeven.
Wie is deze helderziende?
Zij werd geboren in Alençon.
Een Franse stad, op 27 mei 1772 en is in Parijs gestorven als eenenzeventigjarige op 25 juni 1843.
Zij is vooral beroemd geworden door de Franse keizerin Joséphine de Beauharnais, die haar regelmatig raadpleegde.
Als kind komen haar helderziende vermogens reeds te voorschijn.
Het is bekend dat zij aan de kloosterzusters van de kostschool waar zij verbleef, voorspeld had dat hun overste zou worden overgeplaatst, wat ook gebeurde.
Toen zij in 1793 in Parijs verbleef, kreeg ze bezoek van drie mannen die zich de toekomst wilden laten voorspellen.
Alle drie werd een gewelddadige dood voorspeld waarbij de één een schitterende begrafenis zou krijgen en de andere twee door het
volk bespot en gehoond zouden worden.
Wie ook maar iets van de Franse geschiedenis weet en de gevolgen van de revolutie, weet wie deze mannen waren: Marat, Robespierre en St. Just. Haar voorspelling is uitgekomen.
Al Mlle Lenonnand was de dochter van een welgestelde lakenhandelaar uit Alençon maar na diens dood, verhuisde het vaderloze en verarmde gezin naar Parijs.
Zij werd ingewijd in de geheimen van het kaartleggen uit de oude Franse traditie en begon samen met een andere helderziende een salon waar de mensen hun toekomst konden laten voorspellen met kaarten en andere technieken zoals astrologie.
Mlle Lenormand bewoog zich in de Franse betere kringen, de Salons, waar zij op een keer werd voorgesteld aan Joséphine
de Beauharnais.
Aan deze Creoolse dame was door een oude negerin voorspeld dat zij ééns een troon zou bestijgen.
Zij was gehuwd met een jonge officier, Napoleon Bonaparte en wilde weten of deze voorspelling zou uitkomen.
Joséphine was erg geinteresseerd in kaartleggen, temeer daar zij zelf goed met de kaarten kon omgaan.
Zij raadpleegde Mlle Lenormand en deze trok de volgende kaarten: Kamerheer die Napoleon voorstelde, klaverdrie stelde Joséphine voor en daarboven kwam een kaart te liggen die de kroon symboliseerde.
Hieruit leidde ze af dat Napoleon en Joséphine op een dag de troon zouden bestijgen.
Toen Napoleon dit te weten kwam, schaterde hij het uit, maar zoals wij weten, is ook deze voorspelling uitgekomen.
Joséphine de Beauhnrnais en Mlle Lenormand onderhielden daarna regelmatig contact.
Eens per maand, raadpleegde Joséphine de kaarten bij Mlle Lenormand.
Toen aan het licht kwam dat Mlle Lenormand wel degelijk gelijk had met haar voorspelling gericht aan Napoleon en Joséphine, was haar naam gemaakt.
Onder de naam van de Sybille van de Faubourg Saint Germain, werd haar Salon in de Rue de Tournon in Parijs druk bezocht door ieder die toekomst en lot wilde kennen.
Mlle Lenormand maakte gebruik van verschillende methodes om te voorspellen zoals: kaartleggen, tarot, koffiedikkijken, breken van een ei, geomancie, bloemen, astrologie, enz.
Bij het kaartleggen ging ze te werk volgens de drie methodes : van zeven, dertien en zeventien kaarten waarbij de verschillende combinaties aanwijzingen geven voor de toekomst.
Ze voorspelde ook met 78 Duitse tarotkaarten met bekers (bokalen of kelken), bloemen, zwaarden en stokken (staven), die harten klavers, ruiten en schoppen voorstellen bij de gewone speelkaarten.
De helderziende rekende bij haar consultaties tarieven naar draagkracht. .
Bij het begin van een consult stelde ze enkele vragen die haar op weg moesten helpen: Hoe oud ben je? Ben je gehuwd? Heb je kinderen ? Wat is je lievelingskleur? Welke bloem bevalt je het meest? Aan welk dier heb je een hekel? enz.
Zij kreeg voornaam bezoek uit hogere kringen: de befaamde kunstschilder David, Mme de Staël en Talma raadpleegden haar regelmatig.
Mlle Lenormand was niet op de hoogte gebracht van het feit dat Napoleon van Joséphine wilde scheiden.
Alleen enkele intimi wisten ervan.
Toen ze aan Joséphine uit de kaarten voorspelde dat Napoleon aan scheiden dacht, werd ze prompt door de keizer wegens verraad in de gevangenis gegooid.
Ze hadden haar echter nodig en haalden haar na een paar dagen weer uit de gevangenis.
Nadat Napoleon verbannen werd, werd ze geraadpleegd door Alexander en de graaf de Berry.
In die tijd werd de kaartlegsters verboden consulten te geven.
Daarom liet Mlle Lenormand zich inschrijven als boekhandelaarster.
Ze gaf eigen boeken uit die gaan over de verschillende methodes waarmee ze werkte en haar wederwaardigheden met keizerin Joséphine.
Ze reisde naar België om de toekomst te voorspellen van de Prins van Oranje.
Na enkele avonturen in de Belgische hoofdstad, hield ze het voor bekeken en keerde terug naar Parijs waar ze in 1843 stierf.
De lijkstoet die van de St. Jacques-du-Haut-Pas naar het Père Lachaisekerkhof trok, bestond uit een groepje leerlingen en 100 arme vrouwen, elk met een kaars in de hand aan wie ze een kleine erfenis had nagelaten.
Mlle Lenormand had haar laatste rustplaats gevonden.
Ze heeft aan het kaartleggen een nieuwe glans verleend en heeft integrerend gewerkt op het ontwerpen van kaartspellen zoals Le Grand Lenormand die gebaseerd is op haar kennis van en ervaring met de aloude Franse traditie.
Tegenwoordig is ze niet zozeer beroemd om haar voorspellingen maar om de naam die ze de kaartspellen heeft gegeven.
Over de gehele wereld worden deze kaarten sinds jaar en dag met succes gebruikt.

Tarot Index
Wat is tarot ?
Aleister Crowley Tarot
Rider Waite Tarot
Lenorman Tarot
Shakespeare Tarot
Verschillende legingen van de kaarten
De speelkaarten door de eeuwen heen
Lenormand tarot
Uitleg van Rider Waite Tarot
Indien u hier niets ziet is het mogelijk dat Flashplayer niet is geinstalleerd op uw computer.
Klik hier om deze speler te instaleren.
Flashplayer