ANJA MYSTERY'S OPEN PARANORMAALBOEK
Copyright 2005 Stealth Design Belgium. All Rights Reserved.
Wat zijn Chakra's?


Chakra betekent in het sanskriet 'wiel' of 'schijf'.

De chakra wordt ook wel omschreven als een wielvormige draaikolk waarin verschillende niveaus van bewustzijn elkaar kruisen of tegenkomen.

Door de rotatie van de chakra's wordt energie aangetrokken en weer af gegeven, in een voortdurende energie-uitwisseling met de kosmos.

De Chakra's dienen als ontvangststations, transformatoren en verdelers van de Prana, (levensenergie).

Daardoor kunnen wij bestaan.

Is er nu een chakra die niet goed functioneert, en dus te weinig energie opneemt of te actief is en teveel energie opneemt of afgeeft, dan ontstaat een onbalans tussen de chakra's onderling die tot een ziekte kan leiden. Dat kan zijn een gebied of orgaan in het lichaam op de plek waar de chakra zich bevindt.

Bij de mens liggen deze hoofd chakra's langs de ruggegraat, in totaal zeven.
(er zijn er meer).
De chakra's twee tot en met zes verschijnen zowel aan de voor als de achterzijde van het lichaam, waarbij de voorzijde het emotionele functioneren van de mens vertegenwoordigt en de achterzijde de wilsfunktie.
Het zijn elementaire energiecentra die zich in het lichaam van de mens bevinden.
Op het fysieke vlak corresponderen de chakra's met zenuwknopen en de endocrine klieren.
De vertikale kolom die onstaat als we de Chakra's op een lijn zien word Soeshoemna genoemd.
De verticaal stijgende en dalende energie wordt Ida en Pingala genoemd.
Deze energiestroom kronkelt a.h.w. rondom de soeshoemna, de centrale as.
De Nadi's zijn fijnstoffelijke slagaders die de Prana door het fijnstoffelijke lichaam leiden.
De eerste chakra                  De Sanskrietnaam:           Moeladra
Wordt in verband gebracht met overleven en bevind zich aan de onderkant van de ruggegraat.
De Sanskrietnaam: Moeladra

De betekenis: Wortel / ondersteuning

Plaats: onderlichaam, tussen de benen

Het element: Aarde

Energievorm: Vast

Functie(psychisch): overleven

De uitdrukking: Gronden

Kleur: Rood

Lichaamsdelen: botten, dikke darm, benen


De Sanskrietnaam: Manipoera

De betekenis: flonkerend juweel

Plaats: Plexus solaris ( zonnevlecht)

Het element: vuur

Energievorm: Plasma

Functie (psychisch): wil

De uitdrukking: macht

Kleur: geel

Lichaamsdelen: spijsvertering, spierstelsel


TOP
De tweede Chakra           De Sanskrietnaam:           Svadhisthana
Wordt in verband gebracht met emoties en sexualiteit en bevind zich in de onderbuik.
De Sanskrietnaam: Svadhisthana

De betekenis: Beminnelijkheid

Plaats: in de onderbuik

Het element: Water

Energievorm: vloeibaar

Functie (psycgisch): begeerte

De uitdrukking: sexualiteit

Kleur: oranje

Lichaamsdelen: Geslachtsdelen, nieren, blaas, baarmoeder


De derde Chakra              De Sanskrietnaam:              Manipoera
Wordt in verband gebracht met wilskracht en de metabolische energie en is gelegen in de buurt van de Plexus Solaris. (maag)

De Sanskrietnaam: Anahata

De betekenis: ontwarren

Plaats: hart

Het element: lucht

Energievorm: gas

Functie(psychisch): liefde

De uitdrukking: evenwicht

Kleur: groen

Lichaamsdelen: armen en handen, longen , hart
De vierde Chakra                  De Sanskrietnaam:                  Anahata
De vijfde Chakra                   De Sanskrietnaam:                      Visshoeda
De Sanskrietnaam: Visshoeda

De betekenis: reiniging

Plaats: keel

Het element: geluid / ether

Energievorm: trilling

Functie(psychisch): communicatie

De uitdrukking: verbondenheid

Kleur: blauw

Lichaamsdelen : handen en mond, armen, oren, keel

De zesde Chakra               De Sanskrietnaam:                   Ajna
De Sanskrietnaam: Ajna

De betekenis: waarnemen

Plaats: voorhoofd

Het element: licht

Energievorm: voorstelling

Functie(psychisch): intu´tie

De uitdrukking: verbeelding

Kleur: indigo

Lichaamsdelen: ogen

Wordt in verband gebracht met liefde en is gelegen in de hartstreek.

Wordt in verband gebracht met communicatie en creativiteit en is gelegen in de buurt van het strottehoofd.
Wordt in verband gebracht met helderziendheid, intu´tie en verbeeldingskracht en is gelegen in de buurt van het voorhoofd.
Wordt in verband gebracht met kennis en inzicht en is gelegen in de buurt van de kruin.
De zevende Chakra              De Sanskrietnaam:        Sahasrara
De Sanskrietnaam: Sahasrara

De betekenis: duizendvorm

Plaats: kruin

Het element: gedachten

Energievorm: informatie

Functie(psychisch): inzicht

De uitdrukking: kennis

Kleur: violet / paars

Lichaamsdelen: hersenschors, centraal zenuwstelsel       
De chakra's worden in stand gehouden door twee verticale hoofdstromen; de Ida en de Pingala

De chakra's corresponderen met kleuren, tonen, goddelijke krachten en ander fijnstoffelijke processen. De zeven niveaus corresponderen met de zeven kleuren van de regenboog en het electromagnetisch spectrum.
Anja-Mystery

Copyright 2005 Stealth Design Belgium. All Rights Reserved.
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP