ANJA MYSTERY'S OPEN PARANORMAALBOEK
Copyright 2005 Stealth Design Belgium. All Rights Reserved.
Bijgeloof

Blindheid
Een hoefijzer brengt geluk
Een klavertje-vier brengt geluk
Een spiegel breken
Epilepsie
Fluiten
Hout afkloppen
Loensen
Niezen
Onder een ladder door lopen
Vrijdag de 13e
Zout als bescherming
Zout morsen
Zwarte kat

Bijgeloof

Sinds mensenheugenis is er altijd bijgeloof geweest.

Bijgeloof  is grotendeels ontstaan bij de mensen om de Goden gunstig te stemmen.

En een waarschuwing voor als je de Goden niet gunstig zou  stemmen, de Goden je zouden straffen.

Na een tijdje geraakte de Goden meer en meer op de achtergrond maar bleven de handelingen wel verder bestaan en door gegeven.

Vraag je nu aan de meeste mensen  waarom men bijgelovig is krijg je steevast het antwoord " het is altijd zo geweest mijn moeder zei het, mijn grootmoeder zei het, mijn overgrootmoeder zei het, enz…"

Op deze pagina probeer ik de  redenen waarom zo goed mogelijk uit te leggen.
Een hoefijzer brengt geluk
Boeren hangen graag een hoefijzer boven een staldeur om onheil af te wenden.

Het schijnt met de vorm te maken te hebben die aan de maan doet denken, de maan is het zinnebeeld van welvaart en geluk.


Hang het ijzer wel goed op, met de punten omhoog, anders valt het geluk er zo weer uit.

Als je een hoefijzer vindt, gooi het dan over je linkerschouder nadat je een wens hebt uitgesproken, en loop dan verder  zonder om te kijken.
Men was ervan overtuigd dat klaver, een van de planten was die mensen beschermde tegen betoveringen/ vervloekingen  van heksen.

Het  zeldzame klavertje met de vier blaadjes heeft bijzondere  krachten .

Als je dat in je bezit hebt, ben je in staat heksen van gewone mensen te onderscheiden.

Als je alleen maar droomt van een klavertjevier kun je al rekenen op een lang
Een klavertje-vier brengt geluk
en voorspoedig huwelijk.

Als een meisje een klavertjevier in haar rechterschoen deed ging ze trouwen met de eerste man die ze tegen kwam.
Een spiegel breken
Als je een spiegel breekt, heb je 7 jaar ongeluk.
De glazen spiegel  werd magisch beschouwd, mensen geloofden dat hun reflectie hun ziel was.

Als je de spiegel zou breken zou het natuurlijk je ziel kwaad doen. Waarom 7 jaar ongeluk?

In het oude Rome, geloofden ze dat het leven elke 7 jaar werd vernieuwd. Aangezien een spiegel een slechte gezondheid voorstelt, werd aangenomen dat het lichaam 7 jaar nodig had om te herstellen.
Epilepsie
Vroeger werden aanvallen van epilepsie(vallende ziekte) beschouwd als overname van de duivel.
De persoon werd als onkuis en bezeten beschouwd.
Er werd gedacht dat men met aderlatingen en zout onder de tong te leggen, de demonen konden uitdrijven.
Hielp dit niet dan wachte de arme stakker de brandstapel of steniging.
Veel onschuldigen zijn gestorven op de brandstapel, steniging of bloede dood tijdens de aderlating.
Vitus is de patroonheilige van acteurs, dansers, epileptici en beschermt tegen stormen. Zijn feestdag is 15 juni.
De Heilige Valentijn ook de patroonheilige van mensen met epilepsie.
Zijn feestdag is 14 februari.
Om dezelfde reden werd epilepsie ook wel St. Vitus dans genoemd.
Fluiten in een theater of op een schip brengt ongeluk
Als je op een schip fluit, nodig je de wind uit om tot een storm aan te wakkeren.

Als je in een theater fluit zit je binnen de kortste keren zonder werk.

Mocht je toch per ongeluk ergens in een theater een fluittoon produceren, verlaat dan het vertrek en draai drie maal om je eigen as.
Na een goede afloop van iets of na geluk te hebben gehad, hout afkloppen
De mensen vroeger waren ervan overtuigd, dat bomen de huizen waren van de goden, wanneer er voor een gunst werd gevraagd moest men stam aanraken.

Als je een gunst had gekregen, moest je op de boom kloppen als een teken van dank.
Vroeger klopte kooplieden ook hout af, als ze tot een overeenkomst kwamen met een verkoop en / of verbond.
Hout afkloppen
Het bieden gebeurde door 1 maal op hout te kloppen.
Het akkoord door 2 maal met de vuist te kloppen - afkloppen-
De toepassing van 2 maal afkloppen vind je nog steeds terug op allerhande veilingen en in rechtzaken.
Het 2 maal afkloppen stond bij kooplieden en rechters gelijk aan een Belofte aan God.
Gods woord is bindend.
Mensen die loensen hebben een boos oog
Loensende mensen hebben net zoals andere personen met opvallende uiterlijke kenmerken in vroegere tijden veel problemen gehad.

Ze werden verdacht van het boze oog en men dacht dat ze twee  gezichten hadden.
Loenzen (scheel kijken)
Niezen
Waarom zegt men 'gezondheid' als iemand niest?

Omdat een oud bijgeloof zegt dat als iemand niest zijn ziel heel even zijn lichaam verlaat.

Door 'gezondheid' te zeggen konden de demonen die van deze gelegenheid gebruik probeerde te maken, even op afstand worden gehouden.
Niezen werd vaak gezien als een gunstig voorteken.

Als bij het inschepen een zeeman aan stuurboord moest niezen, zou het een goede reis worden

Niesde er echter iemand aan bakboord dan zou het schip slecht weer treffen.

Drie keer niezen, brengt mooi weer of men zegt ook wel eens kijk ik spreek de waarheid want het is 3 maal beniest.
Als je onder een ladder door loopt brengt dat ongeluk
Dit is in Egypte ontstaan.

In Egypte was een driehoek een heilig symbool, en het doorbreken daarvan bracht ongeluk.

Anderen waren ervan overtuigd  dat op de ladder geesten onderweg waren naar de hemel en dat je die niet mocht storen.


Als je niet anders kan dan onder de
Onder een ladder doorlopen
ladder door te lopen moet je je vingers gekruist houden tot je een hond ziet.

Spuwen over de linkerschouder schijnt ook te helpen
Deze dag is de ongeluksdag
In onze christelijke wereld wordt verwezen naar de dood van Jezus, maar ook hiervoor zijn er sporen in de Germaanse mythologie.

Vrijdag is Freya's dag, de dag van de godin van de liefde, de vrouw van Odin en de moeder van Balder (equivalent met Venus, vandaar Vendredi). Volgens een legende beschouwden de eerste christenen haar als een heks en werd zij verbannen naar een berg, waar ze elke vrijdag vergaderde met elf heksen en de duivel (samen dertien dus).


Vrijdag  de 13
Vaak werd dan ook gezegd dat de heksensabbat op een vrijdag valt.
Blindheid
In Tibet wordt blindheid of een handicap vaak gezien als een soort straf van de goden.

Veel mensen geloven in reďncarnatie.

Men denkt dan dat de blinde persoon in een voorgaande leven iets verkeerd gedaan heeft en hiervoor nu "gestraft" is met blindheid of een handicap.
Als je zout morst, moet je een beetje zout over je linker schouder gooien.
Waarom de linker schouder?

Het Latijnse 'sinister' betekent "links", daarom dacht men dat aan de linkerkant het kwade huisde (denk maar aan cartoons daar zit de duivel links en de engel rechts).

Men was er vroeger ook van overtuigd dat zout magische krachten had  die betrekking had met het eeuwige leven.


Zout morsen
Als je zout morste was dat echt vragen om moeilijkheden.

Als je zout over je linker schouder gooit denk erom dat je dat niet doet in de richting van iemand die je dierbaar is, want dan zal jouw narigheid naar deze onschuldige worden overgebracht.
Zout werd ook gebruikt als bescherming, voor geesten, heksen en demonen.

Men was er vroeger van overtuigd dat deze er niet tegen konden.

Men strooide voor de deur een kring van zout en ook op andere plaatsen waarvan men dacht dat men langst daar binnen kon komen bv. aan de openhaard, ramen enz…

Daar zout als Heilig werd beschouwd, dacht men dat men heksen, demonen, enz… in een kring van zout gevangen konden gehouden worden, zouden ze toch proberen eruit te willen komen zouden ze zich zwaar verbranden.

Na een overlijden die in hun ogen verdacht was zoals bv. een hartstilstand met stuiptrekkingen, werd de plaats gezuiverd door in alle hoeken zout te strooien.
Zout als bescherming
Als een zwarte kat je pad kruist, dan zul je ongeluk hebben.
In de middeleeuwen dachten sommige mensen dat zwarte katten de metgezellen waren van heksen.


Zwarte kat
Ze zeiden zelfs dat de katten na 7 jaar dienst veranderde in een heks.

Een kat die iemand zijn pad kruiste, was misschien een heks in vermomming.

In andere maatschappijen worden katten juist weer als heilig gezien, en in Engeland brengt de zwarte kat juist geluk en de witte kat ongeluk.
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
Anja-Mystery
Copyright 2005 Stealth Design Belgium. All Rights Reserved.