ANJA MYSTERY'S OPEN PARANORMAALBOEK
Copyright 2005 Stealth Design Belgium. All Rights Reserved.
Betekenis van aura kleuren.

Wit

Staat voor : onbegrensde mogelijkheden, onuitputtelijke energie en integratie van de levenskracht ; de kleur van de vrij zwevende geest.

Positieve kwaliteiten : als het wit op zijn helderst is hoort deze aura, bij de uitvinder, de creatieve geest. We komen haar niet vaak tegen. Ze neemt zuiver licht op uit de kosmos en straalt op haar beurt het innerlijke licht van alle andere kleuren uit. Daardoor is ze een en al schittering. Wit is een voorname kleur die duidt op hoger niveau van ontwikkeling, zuiverheid en het streven naar wat van waarde is.

Negatieve verbanden : een vaal wit kan duiden op iemand die erg zweverig is, terwijl een smoezelig wit wijst op gevoelens van vervreemding tegenover anderen.

Lichamelijke associaties : de stralende, heldere aura hoort bij iemand wiens geest, lichaam en ziel goed geÔntregeerd zijn, die een gevoel van heelheid heeft, goed gezond is en strijdende groepen nader tot elkaar kan brengen. Wit bestuurt het lichaam, geest en ziel en de onderlinge band tussen hen. Wit is een natuurlijke pijnstiller.

Chankra : kruin

Kristallen / edelstenen : diamant, maansteen, helder kristalkwarts, zirkoon.

Tegenkleur : wit heeft geen tegekleur nodig, omdat het de zuivere levenskracht vertegenwoordigt. Als energieŽn te intens worden, demp ze dan met donkerpaarse tinten.

Rood

Staat voor : actie, verandering en passie, de kleur van de gedreven actievoerder.

Positieve eigenschappen : als zuiver helderrood, scharlaken- of warm robijnrood duidt op intensiteit, op het verlangen positieve verandering in gang te zetten en op hartstochtelijke liefde.

Negatieve aspecten : Als het rood vaal of schril is, kan het duiden op onderdrukte woede, wrok en neiging tot overheersing en wraak. Dof donkerrood kan duiden op lichtgeraaktheid en impulsiviteit.

Lichamelijke verbanden :als kleur van de levenskracht kan een helderrode aura duiden op gezondheid en kracht, een goede bloedsomloop, een gezonde groei van de cellen en seksuele potentie. Ze verwijst vaak in het bijzonder naar het skelet, de voeten, handen, baarmoeder, penis en vagina. Een donkerrode aura duidt soms op algemen infecties, problemen met bloed( bloedarmoede kan een dofrood zijn) ; terwijl een schelle kleur rood kan wijzen op koorts of sterk verhoogde bloeddruk. Problemen met de potentie zijn misschien kenbaar als vaal, vlekkerig rood.

Chakra : Wortel of stuit.

Kristallen/edelstenen : roodgeaderde jaspis, tijgeroog, obsidiaan of iedere diep roodbruine tot zwarte kiezelsteen.

Tegenkleur : voor een teveel aan rood in de aura- blauw.

Oranje

Staat voor : vertrouwen, onafhankelijkheid en een sterke identiteit ; de kleur van de heelmaker.

Positieve eigenschappen : een warm, helder oranje duidt op het vermogen verschillende aspecten van het leven te integreren en te assimileren wat van waarde is. Ook is het een teken van creativiteit, artistieke vaardigheid en een ruimhartige, enthousiaste en optimistische aard .

Negatieve aspecten : een vaal oranje kan duiden op een verminderd of verdwenen gevoel van identiteit of op wienig eigenwaarde, terwijl een schelle tint oranje oppervlakkigheid en exentrieke neigingen kan vertegenwoordigen. Smoezelig oranje met scheuren kan wijzen op een gevoelig ego.

Lichamelijke verbanden : het is de kleur van de vruchtbaarheid en van stimulatie . het duidt op een regelmatige polsslag, een gezonde stofwisseling en een doeltreffend immuumsysteem. Een vlekkerig oranje kan wijzen op allergieŽn, infecties in de voorplantingsorganen, menustruatiepijnen en soms problemen met de galblaas. Oranje verwijst vooral naar de eierstokken, de dikke en de dunne darm, de bijnieren, de nieren en het speekselstelsel.

Chakra : Heiligbeen.

Kristallen/ edelstenen : amber, beryl, kornalijn, koraal, jaspis of dooraderde agaat of topaas.

Tegenkleur : Indigo.

Geel

Staat voor : logica, de geest en het denken en voor kennis van diverse aard ; de kleur van de communicator.

Positieve eigenschappen : geel is de kleur van het levendige temprament, waarbij de geest zich verdiept in nieuwe ideeÍn, plannen uitdenken of kennis verzamelt. Het is in wezen een kleur van vreugde en van duidelijke communicatie. Heldergeel hoort bij een acteur of entertainer, trwijl fris geelbruin op een wetenschappelijk ingestelde geest duidt.

Negatieve aspecten : onregelmatige, ruwe strepen geel kunnen wijzen op hyperactiviteit, terwijl onder mostergeel jaloezie of wrok kan schuilen. Geel met een metaalglans erover verbergt geheimen of minder eerlijke bedoelingen.

Lichamelijke verbanden : een zuiver heldergeel duidt op goed geheugen, een uitstekend concentratievermogen, een goed functionerend lymfestelsel en zenuwgestel en een gezonde spijsvertering . een dofgeel kan duiden op spijsverteringsproblemen. Ook op huidkwalen, vooral gerelateerd aan stress en op zenuwuitputting of gespannenheid. Geel beheerst de buikstreek, de lever en de nieren, het zenuwstelsel en de gewrichten, waar reumatiek of artritis kan optreden.

Chakra : zonnevlecht.

Kristallen/ edelstenen : calciet, citrien, goudgele amber, jaspis en goud.

Tegenkleur : violet.

Groen

Staat voor : liefde, harmonie en zorg voor het milieu ; de kleur van het natuurkind.

Positieve eigenschappen : een warm, helder groen is het teken van een liefdevol hart, van iemand die gul is met tijd, liefde en geld ; je kunt hem vertrouwen, omdat zijn / haar woorden recht uit het hart komen. Olijfgroen belooft nieuwe hoop, verandering en een goed humeur.

Negatieve aspecten : een vaal groen kan emotionele afhankelijkeid aangeven. Een dof moddergroen kan duiden op tegenstrijdige emoties of aangeven dat je te maken hebt met een emotionele profiteur. Geelachtig groen kan een teken zijn van bezitterigheid en ongerechtvaardigde jaloezie. Citroengeel kan spanningen in lopende relaties aangeven.

Lichamelijke verbanden : een helder groen duidt op een lage en stabiele bloeddruk, een gezond hart en gezonde luchtwegen. Een flikkerd metaalachtig groen duidt op een neiging tot paniekaanvallen en tot ziekten die met de voeding te maken hebben. Een smoezelig groen betekent misschien een neiging tot hoest en verkoudheid, plus infecties in de borststreek, virussen en problemen met bronchÍn. Groen heerst over het hart, de longen, de luchtwegen, de groei van weefsels en cellen en in het algemeen het herstel van het lichaam. Smaragdgroen is de kleur die gebruikt wordt bij genezing.

Chakra : Hart

Kristallen / edelstenen : amazoniet, aventurien,smaragd, jade, malachiet,mosagaat, chrysoliet en toermalijn.

Tegenkleur : neutraal, heeft geen tegenkleur nodig.

Turkoois

Staat voor : integratie van hart en g eest, gevoelens en gedachten, voor synthese van wijsheid en ervaring ; de kleur van de wijze genezer.

Positieve eigenschappen : wijst op een beeldend kunstenaar , een dichter of vernieuwer, misschien alles drie. Mensen met turkoois in hun aura zijn van nature altruÔstisch en beschermen de zwakken.

Negatieve verbanden : geen.

Lichamelijke associaties : stimuleert en versterkt het immuumsysteem , remt onstekingen, kalmeert de zenuwen en bevordert de genzeing, verzacht asmatische klachten en ademhalingsmoeilijkheden in het algemeen, geneest huidklachten als eczeem en diverse zwellingen. Turkoois heerst over de keel en het bovenste deel van de rug. Het beinvloed de schildklier en wordt gebruikt om het hele lichaam weer in evenwicht te brengen.

Kristallen/edelstenen : aquamarijn, malachiet,opaal, turkoois.

Chakra : Keel en hart.

Tegenkleur : geen nodig, omdat het zoín uitgebalanceerde kleur is. Maakt turkoois je echter te Ď zweverigí, dan kan wat helderroze tegenwicht geven.

Blauw

Staat voor : idealen, voor het in alle opzichten verbreden van je horizonen voor autoriteit ; de kleur van de zoeker naar waarheid.

Positieve eigenschappen : een warm blauw duidt op een geÔntegreerde persoonlijkheid, iemand die de juiste weg in het leven heeft gevonden. Ook op iemand die beschikt over een sterk gevoel voor rechtvaardigheid, natuurlijk leiderschap en een weloverwogen manier van handelen en spreken. Helder blauw is de kleur van de altruÔst die principes boven persoonlijk gewin zal stellen. Lichtblauw is de kleur van de idealist die in een mondiaal perspectief oplossingen kan bedenken. Helder blauw staat voor objectiviteit, een goed tegengif voor misplaatste hartstocht of irrationele woede. Een blauw dat neigt naar indigo duidt op het vermogen telepathisch te communiceren. Blauw ( net als paars en groen een helende kleur) associeert men in het bijzonder met genezende energieŽn die worden doorgegeven middels hogere machten . het hogere zelf dan wel geleide engelen of gidsen.

Negatieve aspecten : een dof blauw kan duiden op overdreven conservatisme en een strikt naar de letter opvolgen van de wet. Een schelle tint blauw kan betekenen dat iemand heel eigenmachtig optreedt.

Lichamelijke verbanden : een helder of fel blauw is een teken van een stabiele bloeddruk, een hormonaal evenwicht en een regelmatige pols. Het bestrijdt pijn , stuipen en ontstekingen. Een vaal blauw kan duiden op problemen met keel, schildklier of tanden, of op depressie ; een hyperactieve schildklier is vaak af te zien aan een smoezelig blauw. Schel metaalachtig blauw kan duiden op een neiging tot migraine en hoofdpijnen. Bij kinderen kan het een eerste signaal zijn dat de melktandjes gaan doorbreken. Blauw heest over de linkerhelft en het zenuwstelsel.

Chakra : Keel.

Kristalen/edelstenen : aquamarijn, blauwe bandagaat, lapis lazuli, saffier, turkoois.

Paars

Staat voor : schouwen , geestelijk bewustzijn en spiritualiteit ; de kleur van de zich ontwikkelde ziel.

de diverse auratinten van paars verlopen van indigo via lila naar violet. Elke staat voor een van de hogere niveaus van spirituele ontwikkeling. Er zijn apparte verbanden bij violet en indigo , omdat ze afwijken van de basisverbanden bij paars.
Vaak kunnen mensen met paars in hun aura geestelijke leraar of leider worden of genezer, een klein kind met een paarse aura is werkelijk Ď een oude zielí.
Voilet staat voor helderziendheid, mediumschap, spiritualiteit en contact met het hogere zelf en met gidsen ( geleide engelen) ; de kleur van de mysticus.
Indigo staat voor spirituele genezing, voor paranormaal bewustzijn en kennis van vorige levens/werelden ; de kleur van de ziener.
Positieve eigenschappen : elke warme tint paars duidt op contact met de wijsheid van het onbewuste en met de collectieve kennis van de mensheid. Een heldere kleur is een teken van intuÔtief bewustzijn en aangeboren helderziende gaven. De wat valere tinten tref je aan in de aura van de dromer, de bewoner van magische werelden.

Negatieve aspecten : als het paars in de aura vaag is, houdt dit in dat de bezitter zich te veel bezighoudt met dagdromen en illusies. Een donkere kleur kan aangeven dat de eigenaar zich alleen voelt.

Lichamelijke verbanden : een warm en helder paars geeft aan dat geest/lichaam en ziel harmonieus functioneren en dat de lichaamelijke zintuigen heel natuurlijk samengaan met het paranormale. Een dof of vlekkerig paars kan duiden op een neiging tot oog- en oorinfecties, hoofdpijnen, slapeloosheid en nachtmerries. Paars heerst over de rechterhersenhelft, de ogen, oren en sinusholtes, de schedel en alle aspectenvan zwangerschap en geboorte.

Chakra : voorhoofd oftewel derde oog ( de chakra die hoort bij violet is de kruin)

Kristallen/edelstenen : amethist, borniet, pauwoog, fluoriet, paarse kunziet, sodaliet, sugiliet.

Tegenkleur : voor indigo is dit oranje, voor violet geel.

Roze

Staat voor : onvoorwaardelijke liefde, verzoening en zachtaardigheid, de kleur van de wijze raadgever.

Positieve eigenschappen : de drager van een helderroze aura is een vredestichter van nature en een vriend van iedereen die kwetsbaar is . hij/ zij heeft een speciale band met kinderen en dieren en koestert anderen van kindsbeen af. Het is een goede zaak als iemand met deze aura kunt vinden om je te helpen als je , je met iemand wilt verzoenen of als je persoonlijke problemen hebt of kwetsbaar bent.

Negatieve aspecten : hardroze kan een teken zijn van sentimentaliteit en soms ook van overmatige bezitterigheid ten opzichte van familieleden, vooral als het om kinderen gaat.

Een bijna doorzichtig roze kan emotionele uitputting aangeven, wat misschien een gevolg is van een te grote emotionele betrokkenheid bij het adviseren of begeleiden van anderen. Als het roze wazig is, kan het gaan om iemand die zich sterk in andermans standpunt verliedt dat hij / zij bijna niet in staat is een duidelijke keuze te maken zonder dat anderen hem daarin flink sturen. Koraalroze is een teken van onbeantwoorde liefde.

Lichamelijke verbanden : een schitterende roze aura betekent evenwichtige emoties, reglmatige slaappatronen en het vermogen zelf in extreme situaties ontspannen te blijven.ook is het een teken van aangeboren helende vermogens, speciaal bij kinderen endieren. Hardroze kan wijzen op bevattelijkheid voor hoofd- en oorpijn, terwijl doorzichtig roze emotionele dan wel fysieke uitputting verraadt. Roze heerst over het hoofd, de klierenen alle ziekten van psychosomatische oorsprong. De kleur houdt verband met familiekwalen en kinderziekten.

Chakra : hart.

Kristallen/edelstenen : koraal, kunziet, rhodochrosiet, roze kwarts, sugiliet, toermalijn.

Tegenkleur : voor roze is een tegenkleur niet nodig, aangezien roze zachtaardige, liefdevolle energieŽn uitstraalt. Mocht je echter vinden dat je te sentimenteel wordt, dan is pastelblauw de juiste kleur om het evenwicht te herstellen.

Bruin

Staat voor : koestering kunnen geven , voor het aanvaarden van eigen en andermans zwakte en voor stevig gegrond zijn ; de kleur van de bouwer van sterke fundamenten.

Positieve eigenschappen : bruin is een heel complexe kleur. Haar betekenis verschilt, al naargelang haar tint en intensiteit. Warm goudbruin kan duiden op iemand die sterk geworteld is in Moeder Aarde, zich enthousiats inzet voor het milieu of dol is op de vrije natuur en platteland . ook kan het duiden op iemand die op een praktische manier nieuw fundamenten legt. Een warm bruin is de kleur van de verzorger, de koesteraar. Een donkerder bruin is de kleur van praktische en instinctieve wijsheid.

Negatieve aspecten : smoezelig bruin kan duiden op een bekrompen geest en soms op te grote toegeeflijkheid. Een schelle bruine tint kun je aantreffen in de aura van iemand die bezeten is van geld en materiŽle zaken.

Lichamelijke verbanden : een warm bruin wijst op een overvloed aan lichamelijke energie en oerkracht. Een doffe tint kan duiden op een teveel aan werk, stress en misschien op geblokkeerde chakraís. bruin heeft invloed op de voeten, de benen, de handen, het skelet en de dikke darm.

Chakra : Wortel of stuit.

Kristallen/edelstenen : amber, woestijnroos, jaspis met luipaard- of schubben patroon, rutiel, tijgeroog .

Tegenkleur : bruin heeft geen tegenkleur nodig, omdat het zo aards is, maar als je ,je enigszins teneergeslagen voelt kan wat oranje je opfleuren.

Zwart

Staat voor : hervormingen, herstel, aanvaarding van het leven zoals het is en de confrontatie met je sterfelijkheid ; de kleur van de hervormer.

Positieve eigenschappen : een helderzwarte, bijna doorzichtige aura kan erop wijzen dat iemand emotioneel en spiritueel rust neeýt. Misschien heeft hij een afmattende of stressvolle periode achter de rug en doet hij nu achter de beschermende duisternis nieuwe krachten op. Een positieve zwarte aura duidt heel sterk op geestelijke bescherming. Dit kan inhouden dat de bezitter zich bewust of onbewust afschermt tegen een inbreuk. Ga dus bij het auralezen over op een ander onderwerp.

Negatieve aspecten : een dof zwart wijst op uitputting of depressie. Vaak tref je meer aan als vlekken of strepen dan als een heel veld. Een schel metaalachtig zwart kan duiden dat de betrokkene een paranormale vampier zou kunnen zijn. Zo iemand zadelt je op met zijn problemen, maar negeert elke positieve suggestie en legt de motieven en gedragingen van anderen zo negatief mogelijk uit Ď een aura die je maar beter kunt vermeidení

Lichamelijke verbanden : de aanwezigheid van zwarte vlekken in de aura kan aangeven dat een deel van het lichaam uit evenwicht is of dat energieŽn niet vrijuit stromen. Dit kan betekenen dat de betrokkene een paar negatieve gewoonten heeft waaraan hij zou moeten werken. Meditatie maakt dergelijke vlekken kleiner, evenals lichamelijke oefening en zonlicht. Zwart heest over de voeten, de benen, de botten en de dikke darm.

Chakra : Wortel of stuit.

Kristallen/ edelstenen : rookkwarts, obisidiaan en onyx.

Tegenkleur : zuiver wit licht.

Grijs

Staat voor : redelijkheid, aanpassingsvermogen en de kunst op te gaan in de achtergrond ; de kleur van de bezitter van vele geheimen.

Positieve eigenschappen : net als zwart kan iemand grijs creŽren als hij niet gezien wil worden.Een zilverachtige,duifgrijze aura is te zien bij mensen die zich inzetten voor de vrede. Het geeft op zijn minst aan dat iemand in een vijandige situatie neutraal blijft of afhankelijk van de tint misschien wel wilt samenwerken. Als je grijs in een aura ziet , is iemand bereid een compromis te sluiten en een uitweg te zoeken voor problemen.

Negatieve aspecten : een dofgrijs kan duiden op depressie. Een heel lichtgrijs is mogelijk het symbool van besluitloosheid en een weigering zich te verzetten tegen stand van zaken, hoe onrechtvaardig deze ook is.

Lichamelijke verbanden : een helder duifgrijs geeft duidelijk aan dat iemand niet snel gespannen raakt en dus stevig in zijn schoenen staat. Een heel licht of dof grijs kan duiden op een energietekort, waardoor het immuumsysteem minder goed functioneert dan gewoonlijk. Grijs heerst over het onbewuste, het beendergestel en het etherische lichaam.

Chakra : Wortel.

Kristallen/edelstenen : rookkwarts, obsidiaan, geaderde agaat.

Tegenkleur : grijs heeft geen tegenkleur nodig, omdat het volkomen neutraal is, maar als je, je wat verward begint te voelen zal wat zilverkleurig licht de nevel doordringen.

Zilver

Staat voor : staat voor mysterie en vrouwelijke intuÔtieve wijsheid, evenals voor geleidelijke groei of vermeerdering.

Positieve eigenschappen : zilveren sterren of vonken in de aura duiden op verborgen mogelijkheden, opwindende raadsels en geheimen die als z e worden blootgelegd, vreugde zullen brengen. Zilver in de aura kan duiden op een zwangerschap of een periode waarin conceptie mogelijk is, maar het kan eveneens verwijzen naar de eerste kiemen van fantasie en vreatieviteit en naar ontwakende of herlevende sexualiteit.

Negatieve aspecten : metaalachtige flitsen kunnen aangeven dat iemand probeert een illusie of droombeeld te scheppen of hunkert naar opwinding en stimulatie.

Lichamelijke verbanden : zilver duidt op een gezonde vochthuishouding en het vermogen onzuiverheden en pijn uit het lichaam te weren. Een doffe gezwollen zilveren aura kan een teken zijn dat iemand te veel vocht vasthoudt of dat hij moeite heeft het verleden los te laten. Zilver heerst over de lichaamscycli, in het bijzonder die van de vrouw.

Chakra : voorhoofd.

Kristallen/ edelstenen : hematiet, maansteen, rozenkwarts.

Tegenkleur : goud , de kleur van het zonlicht.

Goud

Staat voor : volmaaktheid, onsterfelijkheid en topervaringen ; de kleur van de ziener.

Positieve eigenschappen : goud is de kleur van de ziener, de visionair en van iemand die de wereld in positieve zin zal veranderen.

Negatieve aspecten : een schelle tint kan duiden dat iemand bezeten is macht en tot elke prijs wereldse rijkdom wil verkrijgen.

Lichamelijke verbanden : goud wijst op een lang leven. Omdat het de kleur is met de sterkste helende eigenschappen duidt het ook op gezondheid, vitaliteit en een natuurlijk lichamelijk en geestelijk herstelvermogen. Een dof gouden tint kan duiden op een neiging tot verslavingen, obsessies en dwangneuroses. Goud gaat over het zenuwstelsel, de ruggengraat en de huid.

Chankra : het hele chakrastelsel.

Kristallen / edelstenen : amber, citrien, tijgeroog en topaas.

Tegenkleur : het zilveren licht van de maan met haar kracht.


Anja-Mystery
Copyright 2005 Stealth Design Belgium. All Rights Reserved.